Menu Zamknij

Odnawialne źródła energii – co warto o nich wiedzieć?

Zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Celem projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań Dla Klimatu dla województwa małopolskiego” jest między innymi edukacja oraz zwiększanie świadomości ekologicznej. W ramach działania E2: Lokalna kampania edukacyjna i informacyjna promująca wiedzę na temat zmian klimatu oraz stymulująca działania w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu zorganizowany został cykl zajęć edukacyjnych poświęconych postępującym zmianom klimatu oraz możliwym do podjęcia działaniom adaptacyjnym.

8 grudnia br. odbyło się trzecie z cyklu spotkanie pn. „Odnawialne Źródła Energii – co warto o nich wiedzieć?„. W trakcie zajęć edukacyjnych przedstawione zostały następujące zagadnienia:

  • Najważniejsze źródła energii pierwotnej
  • Definicja energii pierwotnej, wtórnej i końcowej
  • Dyspozycyjność źródeł – definicja i podział źródeł według ich dyspozycyjności
  • Rodzaje i cechy charakterystyczne konwencjonalnych źródeł energii
  • Rodzaje i cechy charakterystycznie niekonwencjonalnych źródeł energii

Wiedza merytoryczna w powyższym zakresie została zaprezentowana przez pana mgr inż. Bartłomieja Ciapałę będącego pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W spotkaniu udział wzięło ponad 200 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego. Zajęcia edukacyjne odbywają się w formule zdalnej – z wykorzystaniem platformy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

Materiał zaprezentowany w trakcie zajęć edukacyjnych:

W ramach działania E2 przewidziane zostały jeszcze dwa spotkania z cyklu zajęć edukacyjnych pn. „Zamykamy obieg! – Gospodarka Obiegu Zamkniętego” oraz „Budynki samowystarczalne energetycznie – czyli o budownictwie zeroenergetycznym i pasywnym„.

Podobne wpisy