Menu Zamknij

Warsztaty dla doradców ds. klimatu i środowiska w Dobczycach

Doradcy ds. klimatu i środowiska

W dniach 30-31 sierpnia 2021 roku w „Hotelu Dobczyce” w Dobczycach odbyły się dwudniowe warsztaty dla doradców ds. klimatu i środowiska. Celem warsztatów było przygotowanie merytoryczne doradców do działań, które będą podejmowane w Projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

W pierwszym dniu warsztatów rozmawialiśmy nt. odnawialnych źródeł energii, dostępnych programów dofinansowań do tego typu inwestycji oraz roli drzew w działaniach na rzecz klimatu. Natomiast w drugim dniu omówione zostały przyczyny i skutki postępujących zmian klimatu w perspektywie regionalnej i lokalnej.

Podczas warsztatów wystąpili:

  • Pani dr Katarzyna Śnigórska – Główny specjalista ds. edukacji, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
  • Pan Sebastian Sołtysiak – Specjalista ds. ochrony przyrody, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
  • Pan Mariusz Sałęga – przedstawiciel WFOŚiGW, Doradca energetyczny,
  • Pan mgr inż. Bartłomiej Ciapała – przedstawiciel AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
  • Pan mgr Marcin Popkiewicz – dziennikarz, fizyk, popularyzator nauki, autor książki „Świat na rozdrożu”.

Na początku pierwszego dnia Pani dr Katarzyna Śnigórska opowiedziała o postępującej katastrofie klimatycznej i odsunięciu się człowieka od naturalnego środowiska. Zaproponowała stworzenie ogrodów przyjaznych naturze, które nie będą obciążeniem dla naszej planety, lecz będą domem dla wielu gatunków zwierząt, źródłem inspiracji, wiedzy i dobrej zabawy dla naszych dzieci. Omówiono szereg prostych zabiegów, które może zastosować każdy z nas w codziennym życiu, np. stworzenie w ogrodzie kompostownika, czy niekoszenie trawnika. Otóż zalety trawnika, któremu pozwolimy rosnąć, są ogromne – lepiej utrzymuje on wilgoć, a w upalne dni obniża temperaturę przy gruncie, nie mówiąc już o korzyściach dla licznych owadów zapylających!

Z Panem Sebastianem Sołtysiakiem poruszyliśmy temat drzew w przestrzeni miejskiej. Porozmawialiśmy o korzyściach społecznych, komunalnych, ekonomicznych oraz przede wszystkim o korzyściach środowiskowych. W dalszej części skupiliśmy się na zaleceniach w doborze drzew pod względem mrozoodporności, tolerancji na warunki panujące w miastach, wymagań solarnych, funkcji oraz inwazyjności. Wśród polecanych gatunków drzew znalazły się: klon polny, robinia biała (akacjowa), platan klonolistny, czy lipa.

Projekt Doradztwa Energetycznego realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zaprezentował Pan Mariusz Sałęga, jeden z Doradców działających na terenie województwa małopolskiego. Ponadto w panelu zostały przedstawione aktualne programy dofinansowania i możliwości współpracy między samorządami i WFOŚiGW w Krakowie.

W ramach panelu uczestnicy spotkania poznali sylwetki i rolę Doradców energetycznych w województwie. Mieli okazję zapoznać się z dotychczasową współpracą w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Szeroko zostały omówione również źródła finansowania w ramach: POiIŚ, RPO oraz NFOŚIGW. Doradcy poznali terminy składania wniosków w danych programach oraz dowiedzieli się na jakie inwestycje mogą być one przeznaczone.

Ostatnie zagadnienie pierwszego dnia warsztatów dotyczyło instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Gościem panelu był Pan Bartłomiej Ciapała z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Szczegółowe omówienie poszczególnych gałęzi odnawialnych źródeł energii, było nie tylko wstępem do studiów podyplomowych, które doradcy ds. klimatu i środowiska podejmą od listopada 2021 roku, ale także praktyczną dawką wiedzy, która będzie mogła zostać wykorzystana w ramach spotkań i prelekcji przy realizacji działań projektowych w powiatach.

Drugi dzień warsztatów został w pełni poświęcony zagadnieniom związanymi ze zmianami klimatu. Przyczyny i skutki zmian klimatu przedstawił dziennikarz naukowy, popularyzator naukowy oraz współautor podręcznika „Nauka o Klimacie”, Pan Marcin Popkiewicz. Podczas dwóch bloków wykładów doradcy poznali przede wszystkim przyczyny zmian klimatu z punktu widzenia fizyki atmosfery oraz wpływu antropogenicznego na globalne ocieplenie. Ważnym aspektem były nie tylko skutki środowiskowe, ale również społeczne skutki zmian klimatu. Ostatnim elementem, a także podsumowaniem dwóch dni warsztatów, były dobre praktyki i możliwości adaptacyjne, które warto podejmować.

Dziękujemy wszystkich prelegentom za udział w naszych warsztatach. Mamy nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie.

Zadanie realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy