Menu Zamknij

Co zrobiliśmy w roku 2021 dla klimatu?

Zerwane mosty, uszkodzone drogi, szlaki turystyczna, zalane domy, połamane drzewa – to tylko wycinek krajobrazu Małopolski z roku 2021. Ekstremalne zjawiska pogodowe w postaci fal upałów, susz, powodzi, gwałtownych ulew, trąb powietrznych itp. – mają coraz większy wpływ na środowisko, gospodarkę oraz zdrowie i życie mieszkańców Małopolski. Częstość występowania i powtarzalność negatywnych zjawisk, to wynik postępujących zmian klimatu.

Aby pomóc w ograniczeniu negatywnych skutków tych zmian i dostosowaniu się do nich, Małopolska w styczniu 2021 przystąpiła do realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. Projekt realizowany jest przez 28 partnerów (26 krajowych i 2 zagranicznych).

– Najważniejsze założenia Projektu to: promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom postępujących zmian klimatu – mówi zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko. – Dziś dążymy, by wyznaczyć kierunki działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia staną się inspiracją dla innych regionów – dodaje.

Wśród najważniejszych osiągnięć Projektu wyróżnić można utworzenie w 21 Małopolskich powiatach sieci doradców ds. klimatu i środowiska, pełniących funkcje lokalnych centrów kompetencji. Dodatkowo 2 doradców dla biznesu zatrudnionych w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości zapewnia bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców. Od początku roku doradcy udzieli ponad blisko 5 tys. porad mieszkaniom Małopolski, a zorganizowane przez nich lokalne wydarzenia i kampanie przyciągnęły ponad 8 tys. mieszkańców. Dzięki dotychczasowym działaniom, w tym zapoczątkowanej w lipcu akcji #drzewodlaklimatu, udało się  posadzić w Małopolsce ponad 8 tys. drzew. A to dopiero początek.

Wraz ze startem projektu jeszcze w styczniu 2021 r. powstało Regionalne Centrum Kompetencji, które zapewnia stałe wsparcie i szkolenia, a także wymianę doświadczeń i wiedzy dla pracowników powiatów i gmin. To właśnie w ramach Centrum Kompetencji, zorganizowano blisko 10 spotkań i warsztatów dla pracowników gmin i powiatów, w których każdorazowo uczestniczyło ponad 100 osób oraz ponad 10 spotkań i warsztatów dla doradców ds. klimatu i środowiska. Przeprowadzony został również cykl warsztatów dotyczący prawnych aspektów utworzenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych oraz warsztaty dotyczące dostępnych programów dofinansowania do inwestycji wspierających walkę o lepszy klimat. Każdorazowo w zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło blisko 150 osób. Przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, blisko 200 uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło udział w lekcjach na temat podejmowania działań na rzecz klimatu.

Cele i założenia Projektu, jak również efekty jego realizacji, przedstawione zostały na 4 konferencjach krajowych, 2 międzynarodowych i 7 spotkaniach regionalnych. W ramach międzynarodowej konferencji CYBER-SEC CEE Regions&Cities, która miała miejsce w daniach 1-3 września 2021 w Krynicy Zdroju, zorganizowane zostały dwa panele dyskusyjne, które dotyczyły Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Spotkanie przyciągnęło przedsiębiorców, którzy aktywne włączyli się w dyskusję nt. działań na rzecz klimatu.

Kluczowy element roku 2021 to realizacja projektu pomocy technicznej START, którego celem było zapewnienie wsparcia przy opracowaniu 4 projektów pilotażowych łagodzących społeczno-gospodarcze skutki transformacji energetycznej. Projekty te mogą ubiegać się o finansowanie ze środków Funduszu Sporawej Transformacji.

Nowy rok rozpoczęliśmy od zachęcenia Małopolan do podjęcia działań dla klimatu. W ramach Tygodnia dla klimatu, za pomocą w mediów społecznościowych, zachęcaliśmy do wyrobienia w sobie prostych, codziennych nawyków pozwalających oszczędzać prąd, wodę i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Opublikowane posty dotarły do ponad 30 tys. odbiorców. Kolejna, wiosenna edycja już 21 marca br.

Zarówno wyzwanie Tydzień dla klimatu, jak i akcja #drzewodlaklimatu będą kontynuowane w roku 2022. Wśród wielu działań LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zaplanowane są również: pierwszy Małopolski Dzień dla Klimatu, cykliczne spotkania Urząd-Biznes-Nauka dla lepszego klimatu, pierwszy Małopolski Szczyt Klimatyczny, a także regionalna kampania edukacyjno-informacyjna. Szczegóły na stronie i mediach społecznościowych Projektu. 

Pełny raport jest do pobrania:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 Projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy