Menu Zamknij

Dofinansowanie do OZE

Odbiorca indywidualny

 

Program Wnioskodawca Wysokość  Inwestycje Informacje
Mój Prąd osoby fizyczne dotacja do 50% kosztów, nie więcej jednak niż 16 000 zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynu energii i ciepła więcej o Mój Prąd
Czyste Powietrze osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele domu jednorodzinnego  dotacja do 100% kosztów jednego urządzenia (maksymalnie do 50900 zł,dotacja do 135 000 zł na przedsięwzięcia uwzględniające kompleksową termomodernizację na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe (w tym na nowoczesne źródła ciepła oraz instalację fotowoltaiczną) więcej o Czyste Powietrze 
Moje Ciepło osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu jednorodzinnego dotacje do 45% kosztów, nie więcej niż 21 000 zł dla gruntowych pomp ciepła oraz nie więcej niż 7 000 dla pomp powietrznych) zakup i montaż pompy ciepła (gruntowej lub powietrznej) więcej o Moje Ciepło
Mój elektryk osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),przedsiębiorcy,jednostki sektora finansów publicznych,stowarzyszenia i fundacje,spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,instytuty badawcze

osoby fizyczne:– bez Karty Dużej Rodziny do 18 750 zł,– z Kartą Dużej Rodziny do 27 000 zł;przedsiębiorcy:a) samochody osobowe:– 18 750 zł dla tych przedsiębiorców bez podwyższonego przebiegu,– 27 000 zł dla tych z podwyższonym przebiegiem;

jednoosobowe działalności gospodarcze:– pojazdy kat. M1 będzie to 27 000 zł,– pojazdy kategorii N1 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),– pojazdy kategorii L1e-L7e od 4 000 zł

dofinansowanie do zakupu lub leasingu aut elektrycznych osobowych i dostawczych więcej o Mój Elektryk
Stop Smog osoby fizyczne, ubogie energetycznie w gminach objętych uchwałą antysmogową do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu nie może przekroczyć 53000 zł wymiana lub likwidacja źródeł ciepła, termomodernizacja budynku, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej więcej o Stop Smog
Ulga termomodernizacyjna osoba fizyczna, właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego maksymalne odliczenie za wszystkie przedsięwzięcia 53 000 zł wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z  termomodernizacją budynku (w tym m.in.  wymiana źródła energii na OZE i wymianę źródła ciepła na pompę ciepła) więcej o Ulga termomodernizacyjna
Premia termomodernizacyjna osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),JST, wspólnoty mieszkaniowe pomoc przy spłacie części kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne:– 26% kosztów inwestycyjnych związanych z termomodernizacją,– 31% kosztów związanych z termomodernizacją wraz z OZE,– dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku podczas termomodernizacji koszty związane z termomodernizacją budynku więcej o Ulga termomodernizacyjna
Premia remontowa

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego),JST, wspólnoty mieszkaniowe

częściowa spłata kredytu na przedsięwzięcie remontowe (25 % kosztów przedsięwzięcia remontowego) koszty przedsięwzięć remontowych budynków więcej o Ulga remontowa
Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania osoby fizyczne zależne od programu zależne od  programu zależne od miejsca zamieszkania

 na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/

Przedsiębiorca

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycja

Informacje

Energia Plus

przedsiębiorcy:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
wspólnicy spółki cywilnej 

pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych;
dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku przedsięwzięć ORC (Organic Rankine Cycle)

wsparcie dla inwestycji  m.in. w zakresie poprawy efektywności energetycznej i jakości powietrza

więcej o Energia Plus 

 

 

Mój elektryk

osoby fizyczne (w tym rolnicy indywidualni),
przedsiębiorcy,
jednostki sektora finansów publicznych,
stowarzyszenia i fundacje,
spółdzielnie, organizacje religijne, osoby prawne,
instytuty badawcze

osoby fizyczne:
– bez Karty Dużej Rodziny 18 750 zł,
– z Kartą Dużej Rodziny do 27 000 zł;

przedsiębiorcy:
a) samochody osobowe:
– 18 750 zł dla tych przedsiębiorców, bez podwyższonego przebiegu,
– 27 000 zł z podwyższonym przebiegiem;
b) samochody dostawcze:
– 50 000 zł – bez podwyższonego przebiegu,
– 70.000 – z podwyższonym przebiegiem;

jednoosobowe działalności gospodarcze:
– pojazdy kat. M1 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km),
– pojazdy kategorii N1 – 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych),
– pojazdy kategorii L1e-L7e od 4 000 zł

zakup lub leasing aut elektrycznych osobowych i dostawczych

więcej o Mój elektryk

Gwarancja Biznesmax

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

maksymalna kwota gwarancji do 2.5 mln euro

finansowanie projektów z efektem ekologicznym

więcej o Biznesmax

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania

osoby fizyczne

zależne od programu

zależne od programu

zależne od miejsca zamieszkania

na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/ 

Rolnik

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycje

Informacje

Agroenergia

rolnicy

część 1)
moc od 10 do 30 kW (do 20% wartości inwestycji, nie więcej niż 15 000 zł,
moc od 30 do 50 kW do 13% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000 zł;
część 2)
pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,
dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych

część 1)
mikroinstalacje, pompy ciepła i magazyny energii

część 2)
biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

więcej o Agroenergia

Zielona energia w gospodarstwie rolnym
PROW 2014-2020
rolnicy maksymalna kwota na jedno gospodarstwo rolne  to 150 000 zł zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW wraz z magazynem energii oraz pompy ciepła (pod warunkiem, że będzie ona stanowić integralną część instalacji solarnej) więcej o Zielonej energii w gospodarstwie rolnym 

Energia dla Wsi
Fundusz Modernizacyjny

rolnicy (osoba fizyczna jak i prowadzący działalność gospodarczą),
spółdzielnie energetyczne i jej członkowie

pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, (dot. instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych), dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych lub pożyczka do 100% (dot. biogazowni oraz elektrowni wodnych),

instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne, wytwarzania energii z biogazu rolniczego

więcej o programie Energia dla Wsi

 

Wojewódzkie, gminne lub miejskie dofinansowania

osoby fizyczne

zależne od  programu

zależne od programu

zależne od zamieszkania

WAŻNE! Rolnicy mogą również korzystać z programów przewidzianych dla osób fizycznych, takich jak m.in. Czyste Powietrze, Stop Smog, Mój Prąd oraz ulga termomodernizacyjna,

na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/ 

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje i organizacje

 

Program

Wnioskodawca

Dofinansowanie

Inwestycje

Informacje

Ciepłe Mieszkanie

gmina – ogłaszanie naboru dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym 

maksymalnie 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny

wymiana źródła ogrzewania na m.in. pompy ciepła 
montaż wentylacji mechanicznej,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wymiana okien i drzwi

więcej o Ciepłe Mieszkanie 

Premia termomodernizacyjna

osoby fizyczne (również właściciele domów jednorodzinnych),
osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST,
wspólnoty mieszkaniowe

tylko dla inwestorów korzystających z kredytów:
– 16% kosztów związanych z termomodernizacją,
– 21% kosztów związanych z termomodernizacją i montażem OZE,
– dodatkowo 50% kosztów związanych ze wzmocnieniem budynku wielkopłytowego

koszty związane z termomodernizacją budynku

więcej o Premii termomodernizacyjnej

Premia remontowa

osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego), JST, wspólnoty mieszkaniowe,

częściowa spłata kredytu z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego (25 % kosztów przedsięwzięcia remontowego)

koszty związane z realizacją przedsięwzięć remontowych 

więcej o Premii remontowej

na podstawie: https://enerad.pl/aktualnosci/dotacje-oze-2023/