Menu Zamknij

Przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej https://www.klimat.ekomalopolska.pl/ jest związane z realizacją projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”. Projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany jest przy dofinansowaniu z programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka B.3 LIFE i CIP Eco-Innovation, Avenue  du Bourget  1, B – 1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl.) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE.

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości.

Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w Projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2035 roku.

Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).

Polityka prywatności na stronach internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szanuje prywatność użytkowników stron internetowych. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony internetowe, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności funkcjonowania strony.

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę.

Ponadto strona używa także plików cookies po to, by zapewnić poprawne działanie stron oraz gromadzić dane statystyczne.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

  • Wydajnościowe, umożliwiające zbierania informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych.
  • Funkcjonalne, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień
    i preferencji interfejsu.
  • Cookies google-analytics.com, służące do prowadzenia statystyk dla stron. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytic można znaleźć pod adresem:
    https://policies.google.com/privacy?hl=pl
    https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
  • Sesyjne – pliki tymczasowe, używane w celu logowania, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.

Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, mogą być usunięte przez Użytkownika
w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki.

Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych, niezależnych stronach, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszej Polityki Prywatności.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację zasady Polityki Prywatności.