Menu Zamknij

INICJATYWY

Misje UE

Pod koniec 2022 roku Małopolska przez podpisanie „karty” dołączyła do  Misji UE  w filarze „Adaptacja do zmian klimatu”. Inicjatywa ta wpisuje się zagadnienia zawarte w Regionalnym Planie dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego takie jak: zwiększanie powierzchni zielonych, zagospodarowanie wody deszczowej, zwrócenie uwagi na konieczność retencji wód czy przygotowanie koncepcji zielono-błękitnej infrastruktury.

Misje UE dają możliwość nawiązywania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi regionami w Europie. W ramach Misji działa platforma współpracy, która zapewnia:

  • pomoc w dostępie do wiedzy i metod dotyczących oceny ryzyka klimatycznego,
  • dostęp do narzędzi, przykładów najlepszych praktyk z innych regionów oraz informacji na temat najnowszych wyników badań,
  • wsparcie w powiązaniu przykładów i wyników badań z lokalnymi planami adaptacji, oraz planami działania,
  • doradztwo w zakresie możliwych publicznych i prywatnych źródeł finansowania działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

PLATFORMA REGIONÓW WĘGLOWYCH W TRANSFORMACJI

W styczniu 2020 r. województwo dołączyło do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Platforma jest miejscem rozwijania – we współpracy z ekspertami – regionalnych strategii i projektów transformacji energetycznej, a także wymiany wiedzy i dobrych praktyk, jak również rzecznictwa dla interesariuszy zaangażowanych w ten proces. Dzięki obecności w Platformie, Województwo ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach i warstwach, jak również aplikowania o inne projekty.

3 BILLION TREES

W ramach działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 r. posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew.

Małopolska przystąpiła do inicjatywy jesienią 2022 r. deklarując posadzenie 100 tys. drzew do 2030 r. Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. przez akcję #drzewodlaklimatu organizowaną w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu.

Sieć ERRIN

Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji jest  platformą, która skupia około 120 organizacji regionalnych z ponad 20 krajów europejskich. Założona w 2001r. wspiera członków w zwiększaniu ich regionalnych i lokalnych zdolności badawczych i innowacyjnych oraz dalszym rozwijaniu ekosystemów badań i innowacji. Sieć utrzymuje długotrwałe stosunki z instytucjami UE i innymi organizacjami w celu wzmocnienia wymiaru regionalnego i lokalnego w polityce i programach UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

ERRIN oferuje platformę wymiany wiedzy i ułatwia współpracę regionalną. Członkowie ERRIN współpracują za pośrednictwem 13 grup roboczych i dwóch grup zadaniowych, obejmujących zarówno obszary tematyczne, jak i nadrzędne kwestie polityczne w oparciu o priorytety członków i bieżące możliwości finansowania.

Małopolska jest członkiem sieci od 2021 roku, jest aktywnym uczestnikiem prac w ramach grup roboczych.