Menu Zamknij

Człowiek odpowiada za zmiany klimatu!

Za globalne ocieplenie w dużej mierze odpowiada człowiek. Podejmując natychmiastowe i zdecydowane działania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, mamy szansę na uniknięcie globalnej katastrofy klimatycznej – wynika z opublikowanego dziś raportu Międzyrządowego Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC.

Najważniejsze wnioski opublikowanego raportu IPCC

  • jak wynika ze wszystkich scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, w ciągu najbliższych dekad temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5oC,
  • jeżeli nie zostaną podjęte radykalne działania łagodzące skutki zmian klimatu, zatrzymanie globalnego ocieplenia będzie nieosiągalne,
  • w nadchodzących dziesięcioleciach zmiany klimatyczne będą nasilać się we wszystkich regionach, a ekstremalne zjawiska pogodowe (tj. fale upałów, susze, intensywne opady deszczu, skutkujące pożarami i powodziami błyskawicznymi), staną się codziennością,
  • to człowieka i jego działalność w największym stopniu jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie,
  • tylko szybka, głęboka i trwała redukcja emisji CO2, ale też innych gazów cieplarnianych, jest w stanie ograniczyć globalne ocieplenie i dać nam szansę na dostosowanie się do zmieniających się warunków klimatycznych,
  • osiągnięcie zeroemisyjności jest kluczowe w walce z globalnym ociepleniem.

Opublikował raport przedstawia ocenę obecnej sytuacji klimatycznej oraz prognozy na najbliższe dekady. Dokument jest zwieńczeniem pięciu lat pracy 234 czołowych naukowców z ponad 60 krajów. 

Czym jest IPCC?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) to jednostka powołana w 1988 r. na wniosek członków ONZ przez Światową Organizację Meteorologiczną oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Jej celem jest dostarczanie obiektywnych, naukowych informacji dotyczących zmian klimatu, ich skutków i zagrożeń.

Podobne wpisy