Menu Zamknij

Diagnoza stanu aktualnego – zmiany klimatu w Małopolsce

klimat

Na zlecenie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego grono naukowców oraz ekspertów w zakresie klimatologii dokonało analizy występujących w województwie małopolskim zmian klimatu. Opracowanie „Analiza zmian klimatu – diagnoza stanu aktualnego” autorstwa zespołu eksperckiego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego szczegółowo opisuje ekstremalne zjawiska pogodowe oraz klimatyczne, wyjaśnia ich przyczynę oraz definiuje możliwe do wystąpienia negatywne skutki.

Na podstawie pomiarów oraz danych meteorologicznych z lat 1970 – 2020 pochodzących z 7 stacji zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego z uwzględnieniem formy rzeźby i użytkowania terenów ich lokalizacji, dokonano szczegółowej analizy przyczyn i skutków występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych na terenie województwa małopolskiego wraz ze wskazaniem obszarów o szczególnej wrażliwości. Dokument uwzględnia wpływ zjawisk na wybrane sektory gospodarki zgodne z podziałem sektorowym uwzględnionym w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, tj.: energetykę, budownictwo, transport, rolnictwo, lasy i użytkowanie terenu. Podsumowanie opracowania określa prognozę trendu występowania zjawisk ekstremalnych w Małopolsce w kolejnych 10 latach. Wskazane w opracowaniu trendy są zgodne z scenariuszami klimatycznymi dla Europy Środkowej zawartymi w najnowszym raporcie IPCC.

Opracowanie szczegółowo analizuje następujące zjawiska pogodowe oraz atmosferyczne:

  • temperatura powietrza,
  • opady atmosferyczne i pokrywa śnieżna,
  • wiatr,
  • burze, grad i trąby powietrze,
  • gołoledź,
  • mgła,

Zachęcamy do zapoznania się z całkowitą treścią opracowania:

Opracowanie powstało jako realizacja działania C5 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy