Menu Zamknij

Działając dla klimatu i powietrza: powiaty otrzymają kamery termowizyjne

Pomiar kamerą termowizyjną

Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu 39 kamer termowizyjnych, wraz z licencjami oprogramowania do analizy zdjęć, dla powiatów i miast na prawach powiatu – partnerów Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Sprzęt posłuży do oceny, czy w budynkach nie ma miejsc niekontrolowanej ucieczki ciepła.

Badanie kamerą termowizyjną pozwala na wykrycie wielu potencjalnych problemów budowlanych, które mogą być niewidoczne gołym okiem. Są to przede wszystkim: ubytki ciepła spowodowane niewłaściwą izolacją lub nieszczelnościami, wilgoć w strukturach budynku, uszkodzenia w instalacjach grzewczych lub chłodniczych, które mogą prowadzić do nieefektywności energetycznej. Badanie rejestruje ciepło emitowane przez dany obiekt. Utrata energii np. cieplnej to realne koszty, które dzięki właściwej izolacji można zaoszczędzić.

W ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA zakupiliśmy 39 kamer termowizyjnych, które zostaną przekazane do powiatów oraz miast na prawach powiatów. Będą one wykorzystywane przez doradców ds. klimatu i środowiska do oceny budynków publicznych oraz wypożyczane ekodoradcom i pracownikom gmin do prowadzenia bezpłatnych badań budynków prywatnych. Wnioski z tych badań pozwalają gminom i mieszkańcom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące modernizacji budynków oraz poprawy ich efektywności energetycznej

– podkreśla wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

Działaniem uzupełniającym będzie przeszkolenie ponad 250 pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi urządzeń oraz interpretacji otrzymanych wyników. Całkowita wartość zamówienia to ponad 700 tys. zł. Zamówienie zostało zrealizowane w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, finansowanego z Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie realizowane w ramach działania C projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: https://powietrze.malopolska.pl

Podobne wpisy