Menu Zamknij

Działania dla klimatu są zdecydowanie potrzebne – uważa ponad 75 proc. ankietowanej młodzieży

Uczestnicy Akademii Klimatu Ekomałopolski

Małopolska młodzież czuje klimat! Wiemy to dzięki ankiecie przeprowadzonej podczas Akademii Klimatu EKOMAŁOPOLSKA w czterech miastach naszego regionu: Limanowej, Bochni, Wadowicach i Brzesku. Wypełniły ją 782 osoby spośród 1000 biorących udział w wydarzeniu, w ponad 98 procentach uczniowie (reszta to nauczyciele).

Aż 75,6 proc. ankietowanych uważa, że działania na rzecz klimatu są „zdecydowanie potrzebne” lub „raczej potrzebne”. Ani jedna osoba nie zaznaczyła odpowiedzi „raczej niepotrzebne” ani „zdecydowanie niepotrzebne”.

Na pytanie z możliwością zaznaczenia wielu odpowiedzi: jakie działania na rzecz klimatu uważasz za potrzebne najwięcej respondentów (88,9 proc.) odpowiedziało: podnoszenie świadomości klimatycznej. Tylko niewiele mniej (76 proc.) uznało za fundamentalne dla klimatu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a blisko 75 proc. – inwestycje w energię odnawialną (OZE). Ponad 67 proc młodych ludzi uważa, że kluczowym działaniem na rzecz klimatu jest ograniczenie nadmiernej konsumpcji.

74,54 proc. uczniów biorących udział w Akademii Klimatu EKOMAŁOPOLSKA będzie poszukiwać innych wydarzeń z zakresu edukacji klimatycznej, a blisko 60 proc – informacji o zmianie klimatu. Co budujące 61,3 proc. młodzieży deklaruje, że stara się wprowadzać zmiany na rzecz klimatu w swoim życiu i otoczeniu, a 38,7 proc. – że podejmie takie starania.

Te wyniki pokazują, że Małopolska ma wspaniały potencjał: świadomą, ciekawą świata i stojących przed nim wyzwań młodzież. Obrazują także ogromną potrzebę edukacji na rzecz klimatu i ekologii. Wciąż staramy się odpowiadać na tę potrzebę poprzez akcje edukacyjne, w tym te z wychodzeniem wprost do odbiorców, jak Akademia Klimatu, Drzewo dla Klimatu czy liczne pikniki ekologiczne realizowane przez doradców ds. klimatu i środowiska w Małopolskich powiatach

– podsumował wyniki ankiety wicemarszałek województwa Józef Gawron.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania E2 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy