Menu Zamknij

Eco jest cool, czyli NGO-sy dla środowiska!

Małopolskie organizacje pożytku publicznego w ramach realizacji LIFE EKOMAŁOPOLSKA zyskały 100 tys. złotych na edukację ekologiczną mieszkańców regionu.

Już po raz piąty rozstrzygnięto Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku ekoMałopolska. Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach priorytetu 3 przyjął do realizacji 8 ofert na łączną kwotę ponad 366 tys. zł.

To ogromna satysfakcja towarzyszyć Państwu w działaniach na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej Małopolan. Cieszymy się, że środki przekazane w ramach projektów trafią do kompetentnych i doświadczonych organizacji, które wiedzą jak przybliżać starszym i młodszym mieszkańcom konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ochrony środowiska naturalnego. Wszystkim organizacjom pożytku publicznego dziękuję za udział w naborze i gratuluję pozyskanych funduszy!

– podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 6 oferty na łączną kwotę 100 000 zł. Zaplanowane wydarzenia odbędą się pomiędzy majem a październikiem br.

Więcej, w tym tekst uchwały oraz szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów konkursu, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zadanie realizowane w ramach działania E2 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy