Menu Zamknij

Green Week 2024 w Małopolsce: lekcje, wydarzenia ekologiczne i konferencja „Aqua in Futurum”

Słuchacze i paneliści w sali konferencyjnej

Małopolska aktywnie uczestniczyła w Europejskim Zielonym Tygodniu 2024, który odbywał się w dniach 3 do 7 czerwca pod hasłem „W kierunku Europy odpornej na kryzys wodny”. W ramach wydarzeń zorganizowano lekcje online i spotkania edukacyjne we współpracy z Kołem Naukowym Hydrogeologii AGH oraz konferencję „Aqua in Futurum” z udziałem naukowców, samorządowców i praktyków. Głównym tematem była ochrona i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Wydarzenia edukacyjne odbywały się także w gminach i powiatach w całej Małopolsce.

Tegoroczna edycja Europejskiego Zielonego Tygodnia przyciągnęła wielu wybitnych specjalistów i praktyków w temacie ochrony zasobów wodnych. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami i ekspertami udało nam się stworzyć platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, które są niezbędne w walce z wyzwaniami klimatycznymi. Woda jest cennym zasobem, a nasze wspólne działania mają kluczowe znaczenie dla przyszłych pokoleń. Dziękuję wszystkim uczestnikom i prelegentom za ich zaangażowanie i wkład w sukces tego wydarzenia

– mówi Dyrektor Departamentu Środowiska UMWM Kinga Radoń.

Zajęcia on-line dla uczniów

Europejski Zielony Tydzień rozpoczął się 3 czerwca pierwszą z cyklu lekcji on-line, skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach spotkaniach przedstawiono tematy: „Bez wody nie ma życia, czyli o znaczeniu wody dla człowieka i środowiska”, „Czy ilość znaczy jakość? Ochrona wód i co możemy dla niej zrobić” oraz „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, czyli o zanieczyszczeniu wód”. Spotkania poprowadzili przedstawiciele Koła Naukowego HYDRO z AGH Kraków 

Wszystkie lekcje on-line miały na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat znaczenia wody i wyzwań związanych z jej ochroną. W każdym ze spotkań brało udział ok. 30 klas (ponad 600 osób każdorazowo) szkół z całej Małopolski, m.in.: Krakowa, Krzeszowic, Czernichowa, Nowego Sącza, Sułkowic, Bochni, Miechowa i Myślenic.

Wydarzenia edukacyjne w regionie

Green Week to także okazja do rozmów na temat ekologii, klimatu czy – jak w tym roku – zasobów wodnych, przy mądrej zabawie. O spotkania tego rodzaju zadbali powiatowi doradcy ds. klimatu i środowiska oraz ekodoradcy z gmin. Ogółem w organizację wydarzeń zaangażowało się 35 samorządów z całej Małopolski. Mieszkańcy brali udział w spotkaniach i prelekcjach, odbywały się m.in. konkursy plastyczne, spacery klimatyczne w Ogrodzie Botanicznym UJ oraz spacery połączone ze zbieraniem śmieci, quizy i spektakle edukacyjne.

Konferencja „Aqua in Futurum”

Świętowanie Małopolskiego Zielonego Tygodnia zakończyła konferencja „Aqua in Futurum: Innowacje i Strategie dla Zrównoważonego Świata Wodnego”, która odbyła w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono ekspertów, naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego łącznie ponad 100 uczestników. Poruszono następujące tematy:

Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne

Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko (AGH/UNESCO) omówił, jak zmiany klimatu wpływają na dostępność zasobów wodnych. Grzegorz Horwacik (Urząd Miasta i Gminy w Skawinie) przedstawił wyzwania stojące przed lokalnymi samorządami. Mateusz Murzyn (Starostwo Powiatowe w Myślenicach) zaprezentował system wczesnego ostrzegania hydrologicznego.

Błękitno-zielona infrastruktura

Dr arch. Patrycja Haupt (Politechnika Krakowska) zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego. Bogumiła Krystek-Kucewicz (IRMiR) omówiła najlepsze praktyki dla samorządów. Marta Łapińska (LIFE ARCHICLIMA) przedstawiła projekty oparte na przyrodzie (NBS). Dr arch. Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska) przybliżył koncepcję odpornego na skutki zmiany klimatu „miasta gąbki”.

Kolejna sesja poświęcona była finansowaniu błękitno-zielonej infrastruktury. Mariusz Sałęga (WFOŚiGW) przedstawił dostępne fundusze, a Anna Mlost (UMWM) omówiła możliwości finansowania ze środków unijnych (FEM) na lata 2021-2027. Anna Szczęch (UMWM) zaprezentowała program „Małopolska Deszczówka”. Na zakończenie spotkania Romana Toft (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego) przedstawiła system FLOPRES, monitorujący i ostrzegający przed powodziami błyskawicznymi.

Konferencja zakończyła intensywny tydzień pełen prezentacji i dyskusji na temat zarządzania zasobami wodnymi w kontekście zmieniającego się klimatu.

Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy