Menu Zamknij

Jak płacić mniej za energię – warsztaty w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA

osoby patrzą na prezentację

60 osób – przedstawicieli sektora publicznego, w tym domów pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków sportowych, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wzięło udział w warsztatach dotyczących sposobów zminimalizowania kosztów zakupu energii elektrycznej lub cieplnej.

Uczestnicy spotkania poznali m.in. zasady czytania faktur oraz doboru taryf ciepła i energii elektrycznej, dopasowanych do faktycznego zużycia danej jednostki. Prowadzący szkolenie eksperci eGmina, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o., po wstępnym rozeznaniu potrzeb, zaprezentowali różne możliwości zmiany taryf dla danej jednostki.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się analizy profili zużycia energii elektrycznej, pozwalające pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu energii w budynkach. Omówiono także wady i zalety urządzeń OZE oraz możliwość ich wykorzystania w jednostkach publicznych. Szczegółowo przeanalizowano możliwości montażu paneli fotowoltaicznych, wskazano na plusy wykonania analiz nasłonecznienia, przeanalizowano najczęściej popełniane błędy przy montażu i podstawowe informacje odnośnie pożarów PV. Eksperci wskazali na możliwości zwiększenie wykorzystania energii z OZE w całkowitym zużyciu energii jednostek publicznych.

Uczestnicy 2-dniowego spotkania chętnie korzystali z możliwości zadania pytań w dyskusji oraz omówienia własnego przykładu optymalizacji kosztów zużycia energii na podstawie faktur własnych.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy