Menu Zamknij

Konferencja podsumowująca Projekt START Platformy Regionów Węglowych w Transformacji

Logotyp CRiT

W październiku 2019 r. Małopolska otrzymała Projekt START unijnej Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Celem tego Projektu było przede wszystkim opracowanie projektów pilotażowych łagodzących skutki społeczno–gospodarczej transformacji energetycznej w zachodniej części regionu. Województwo małopolskie znalazło się w gronie 7 regionów w Europie, które zostały wybrane do wsparcia w ramach pomocy technicznej dla regionów węglowych. Wsparcie w ramach inicjatywy START pozwoliło na wypracowanie strategii niskoemisyjnej oraz pilotażowych projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, restrukturyzacji regionów górniczych oraz zagospodarowania terenów nieczynnych kopalń w Małopolsce Zachodniej.

We wrześniu 2021 roku zakończyła się współpraca w ramach Projektu START. W związku z tym, zaplanowano zorganizowanie konferencji podsumowującej Projekt. Spotkanie odbędzie się w formule on-line, już 2 grudnia 2021 roku w godzinach 11:00 – 12:30. Podczas spotkania przedstawione zostaną efekty realizacji osiągnięte w Małopolsce Zachodniej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie poniższego formularza:

Realizacja Projektu START jest częścią działania E3 (Tworzenie sieci wymiany doświadczeń) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy