Menu Zamknij

LIFE EKOMAŁOPOLSKA na II Forum Misji UE

Mapa myśli przygotowana podczas spotkania

Razem mamy obowiązek i możliwość stworzenia lepszej, dostosowanej do klimatu przyszłości dla przyszłych pokoleń – to główne przesłanie drugiego Forum Misji EU – Adaptacja do zmiany klimatu, które odbyło się w Ronneby w Szwecji. Ponad 200 przedstawicieli europejskich regionów wspólnie szukało rozwiązań na temat włączenia adaptacji do działań prowadzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz możliwościach synergii pomiędzy mitygacją i adaptacją do zmiany klimatu.

Spotkanie rozpoczął Frans Timmermans, który w krótkim materiale zwrócił uwagę na postępowanie negatywnych skutków zamiany klimatu. Pożary w Hiszpanii, powodzie we Włoszech i trąby powietrzne w Czechach – to tylko nieliczne przykłady, że musimy działać już dziś z myślą o przyszłych pokoleniach – podkreślił wiceprzewodniczący KE.

Forum Misyjne ma na celu wspieranie dynamicznej współpracy z partnerami instytucjonalnymi, wymianę doświadczeń, analizę zbiorowych postępów w realizacji celów misji oraz kierowanie jej działaniami poprzez budowanie projektów i podejmowanie kluczowych inicjatyw.

Nasza walka ze zmianami klimatu nie polega wyłącznie na zmniejszeniu ilości szkodliwych gazów, które uwalniamy do atmosfery (mitygacja), ale także na uzupełnianiu i zachowaniu naszych naturalnych ekosystemów oraz radzeniu sobie z wstrząsami dla naszych gospodarek, jakie stanowią skutki zmiany klimatu

– powiedziała Elina Bardram, kierownik misji i dyrektor DG CLIMA Komisji Europejskiej.

Uczestnicy spotkania byli jednogłośni. Adaptacja do zmiany klimatu nie przyciąga uwagi, na jaką zasługuje. Spowodowane jest to przede wszystkim:

  • brakiem świadomości, zrozumienia tematu i współpracy różnych stron,
  • brakiem dedykowanych środków i dostatecznego dostępu do finansowania kluczowych działań.

Podczas dwóch sesji plenerowych i warsztatowych podjęto próbę określenia konkretnych działań, które powinny być podjęte w niedalekiej przyszłości, tj.:

  • opracowanie dedykowanych strategii w zakresie adaptacji do zmiany klimatu,
  • wzmocnienie współpracy zainteresowanych stron poprzez wymianę wiedzy i najlepszych praktyk,
  • włączenie adaptacji do istniejących polityk lokalnych i regionalnych,
  • rozpoznanie barier utrudniających adaptację,
  • dostrzeżenie korzyści wynikających z całego procesu.

Przyłączając się do Misji Adaptacyjnej do zmiany klimatu, Małopolska jest aktywną i celową częścią społeczności UE i ma możliwość prowadzenia dialogu z innymi regionami i społecznościami, z którymi może budować ścieżki strategii współpracy przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Wydarzenie wpisuje się w działania E3 – Tworzenie sieci wymiany doświadczeń w ramach projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy