Menu Zamknij

Małopolska dołączy do Misji UE w zakresie adaptacji do zmiany klimatu

misje

Komisja Europejska pozytywnie zweryfikowała ankietę przesłaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego i zaprosiła jego przedstawiciela do podpisania tzw. Karty Misji. Sygnatariusze deklarują w niej chęć współpracy, mobilizacji zasobów i rozwijania działań w swoim regionie i społecznościach, aby osiągnąć cele adaptacyjne.

Adaptacja do zmian klimatu to jedna ze strategii, jaką podejmujemy, aby zniwelować skutki zmian klimatu dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Celem Misji EU jest wsparcie 150 regionów w przyspieszeniu ich dążenia do osiągnięcia odporności na zmianę klimatu. Będzie to możliwe poprzez przyśpieszenie działań adaptacyjnych, takich jak chociażby rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, czy wzrost powierzchni zielonych w miastach

– mówi wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. 

Po podpisaniu Karty Misji, Małopolska stanie się częścią wspólnoty i uzyska możliwość nawiązywania kontaktów i dzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami z innymi regionami w Europie. Na początku 2023 r. zacznie działać platforma współpracy, która będzie zapewniać:

  • pomoc w dostępie do wiedzy i metod dotyczących oceny ryzyka klimatycznego,
  • dostęp do narzędzi, przykładów najlepszych praktyk z innych regionów oraz informacji na temat najnowszych wyników badań,
  • wsparcie w powiązaniu przykładów i wyników badań z lokalnymi planami adaptacji, oraz planami działania,
  • doradztwo w zakresie możliwych publicznych i prywatnych źródeł finansowania działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

Misja EU „Adaptacja do zmian klimatu” wpisuje się w założenia realizowanego przez Województwo małopolskie od stycznia 2021 r. Projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”. W ramach Projektu zostały przewidziane m.in. takie działania jak: zwiększanie powierzchni zielonych, zagospodarowanie wody deszczowej, zwrócenie uwagi na konieczność retencji wód czy przygotowanie koncepcji zielono-błękitnej infrastruktury.

Artykuł powstał w ramach Działania E4 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Podobne wpisy