Menu Zamknij

Małopolska laureatem konkursu „Lider Transformacji Energetycznej”

Dyplom i statuetka Lider Transformacji

16 marca w Warszawie odbyła się uroczysta gala rozdania nagród w konkursie „Lider Transformacji Energetycznej”. Województwo Małopolskie zostało nagrodzone przez kapitułę za realizację dwóch projektów zintegrowanych LIFE: EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii oraz Małopolska w zdrowej atmosferze.

Nagroda „Lidera Transformacji Energetycznej” przyznawana jest przez Europejską Fundację Inwestycji Zrównoważonych. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych i możliwych do dalszego upowszechniania rozwiązań, produktów, technologii oraz usług związanych z ochroną klimatu i środowiska. Znaczenie przy ocenie ma także innowacyjność projektów oraz ich wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapitułę konkursu stanowią: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i partnerzy Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Piotr Łyczko, który koordynuje oba projekty.

Jest mi niezmiernie miło, że projekty realizowane przez Województwo Małopolskie zostały docenione w tak prestiżowym konkursie. Działania na rzecz czystego powietrza, ale także zapobieganie zmianom klimatu, to niełatwe wyzwanie. Tym bardziej cieszy fakt, że efekty naszej pracy są widoczne i doceniane. Już dziś widzimy, że kolejne województwa implementują rozwiązania, które się u nas sprawdziły

– podkreślił Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Małopolska, jako jedyny region w Europie rozpoczęła realizację drugiego Projektu zintegrowanego LIFE:   EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Celem projektu jest wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego, wsparcie w zakresie wdrażania Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu. Działania projektu koncentrują się na promocji odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej i przeciwdziałaniu i adaptacji do zmian klimatu.

Blisko mieszkańców działają doradcy ds. klimatu i środowiska, zatrudnieni w 21 powiatach. W minionym roku zorganizowali oni m.in. 79 wydarzeń związanych z ochroną klimatu i 50 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, których przekaz dotarł do ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pozyskali dla swoich powiatów blisko 1 200 000 zł, dzięki przygotowanym projektom o dofinansowanie z funduszy publicznych. Udzielili także blisko 15 000 porad.

Dyrektor Piotr Łyczko odbiera nagrodę
Dyrektor Piotr Łyczko odbiera nagrodę

Tekst w ramach działania E4 projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy