Menu Zamknij

Małopolskie Wyzwanie „Tydzień dla klimatu”. Dzień 2: gromadź wodę

Wyzwanie wiosenne - dzień II

Do dotkliwych skutków zmian klimatu należą susze oraz kłopoty z dostępem do wody pitnej. Mogą być one wynikiem braku opadów, w tym również braku śniegu w zimie. Za sytuację wodną w naszym województwie odpowiada jednak nie tylko okresowy brak opadów, ale także niewystarczająca retencja wód.

Nadmierne betonowanie i pozbawianie roślinności coraz większych terenów powoduje, że opady nie wsiąkają w glebę i nie są przez nią magazynowane. Dlatego tak ważna jest mała retencja.

Ustawienie pojemnika na deszczówkę pozwoli zaoszczędzić nie tylko wodę. Specjaliści wskazują, że w naziemnym zbiorniku jego właściciel gromadzi średnio ok. 70 m3 wody rocznie. Średnia cena wody z rurociągu to ok. 5-6 zł za m3. Zatem w ciągu roku jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 400 zł.

Nasza propozycja wyzwania na dziś: zaplanuj ustawienie zbiornika na deszczówkę lub zmobilizuj do tego rodzinę czy znajomych. Pamiętajcie, że na projekty małej retencji można uzyskać dotacje np. z programu Małopolska deszczówka.

Zadanie realizowane w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy