Menu Zamknij

Europejska misja na rzecz neutralności klimatycznej szansą dla miast Małopolski

Ulica z budynkiem porośniętym zielenią

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w Misji na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast. Celem tego działania jest osiągnięcie 100 wzorcowych, neutralnych dla klimatu ośrodków do roku 2030. Walka ze zmianami klimatu w coraz większym stopniu sprowadza się do wdrażania rozwiązań systemowych. Dlatego miasta są najlepiej przygotowane do tego, aby być pierwszymi zwolennikami polityki zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przyniesienie to społecznościom wiele korzyści w postaci mniejszego zanieczyszczenia powietrza i hałasu, mniejszego zagęszczenia ruchu, niższych rachunków za energię i zdrowszego stylu życia.

Miejscowości, które chcą się przyłączyć się do Misji, mają na to czas do 31 stycznia 2022 r. Misja zaoferuje miastom szereg konkretnych korzyści. Najważniejsze to m.in. możliwość uzyskania dofinansowania innowacyjnych działań i projektów pilotażowych na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cenna okaże się z pewnością pomoc ze strony „Platformy Misyjnej” np. w zakresie opracowania planu inwestycyjnego dla pozyskania środków zewnętrznych. Przedstawiciele miast biorących udział w Misji będą mogli również liczyć na odblokowanie dodatkowych możliwości finansowania i dzięki „etykiecie misji”, wsparcie koordynatorów krajowej sieci czy możliwość nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Działania mieszkańców miast na rzecz klimatu są ogromnie ważne. Choć ośrodki miejskie zajmują tylko ok. 3% powierzchni Ziemi, wytwarzają około 72% globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Miejscowości zainteresowane udziałem powinny zgłosić ten fakt za pośrednictwem internetowego formularza na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration

W Polsce informacji na temat Misji 100 neutralnych miast dla klimatu udziela także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przydatne wiadomości, w tym arkusz informacyjny oraz zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, można znaleźć pod poniższym linkiem:


Podobne wpisy