Menu Zamknij

Mój doradca. Miasto Nowy Sącz – Kamil Oleksy

Kamil Oleksy

Spotyka się z mieszkańcami, uczniami, lokalnymi liderami. Organizuje wydarzenia ekologiczne i wierzy, że Małopolski Dzień dla Klimatu stanie się tradycją jako wiosenna akcja ekologiczna na Sądecczyźnie. Poznajcie kolejnego doradcę ds. klimatu i środowiska LIFE EKOMAŁOPOLSKA, Kamila Oleksego.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Moja praca polega na poruszeniu kwestii zmiany klimatu i jej skutków oraz przedstawianie różnego rodzaju rozwiązań i działań, które możemy podejmować na różnych płaszczyznach jako Miasto Nowy Sącz. W celu osiągniecia efektu, jakim jest zwiększenie świadomości mieszkańców Nowego Sącza, podejmuję takie inicjatywy, jak organizowanie spotkań, eventów i kampanii ekologicznych, podczas których rozmawiamy i uświadamiamy mieszkańców na tematy i zagadnienia związane ze zmianą klimatu oraz działań adaptacyjnych. Ponadto w ramach mojego stanowiska udzielam porad, konsultacji oraz pomocy związanej z Programem Czyste Powietrze, zapisami uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza.

Natomiast do moich głównych zadań należy codzienny kontakt i pomoc doradczo-konsultacyjna w sprawach związanych z dotacjami na wymianę kotłów pozaklasowych, ograniczania emisję CO2, wymiany stolarki okiennej oraz docieplenia nieruchomości w zgodzie z zapisami prawa miejscowego. Jestem także otwarty na inne zagadnienia, poruszane przez mieszkańców.

Co udało mi się zrobić?

W ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” zrealizowałem m.in.:

  • przygotowanie czterech  ekspertyz, które zostały ujęte w strategii Miasta Nowy Sącz. Ekspertyzy przygotowane w ramach projektu to: „Analiza przewietrzania Kotliny Sądeckiej w kontekście zmian klimatu”, „Analiza potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Nowego Sącza”, „Potencjał rozwoju energetyki słonecznej oraz wiatrowej dla Miasta Nowego Sącza” oraz „Działania adaptacyjne do zmian klimatu dla Miasta Nowego Sącza”;
  • przygotowanie trzech kampanii pod hasłem Małopolskie Dni dla Klimatu w latach 2022-24, w ramach których posadziliśmy wspólnie 4 tys. drzew;
  • ponad 30 prelekcji w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, a także w przedszkolach, gdzie omawialiśmy zagadnienia związane z ochroną klimatu, oszczędzania wody, energii, recyklingu oraz gospodarki odpadami komunalnymi;
  • organizacja  wydarzeń  o tematyce klimatycznej i ekologicznej.
  • Udział w lokalnych piknikach, festynach i wydarzeniach organizowanych przez Miasto Nowy Sącz.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumny?

Jako doradca ds. klimatu i środowiska organizuję coroczny Małopolski Dzień dla Klimatu w Nowym Sączu, podczas którego propagujemy zachowania korzystne dla ochrony klimatu oraz ograniczenia emisji. Przekazujemy mieszkańcom sadzonki roślin zielonych, kwiatów, drzew i krzewów (iglaste, liściaste, owocowe). Jest to bardzo dobrze odbierane wydarzenie i mam nadzieję, że stanie się ono tradycją jako wiosenna akcja ekologiczna w Nowym Sączu.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Zwiększenie świadomości na temat zmian klimatu, wyjaśnienie przyczyn i skutków tego zjawiska to bardzo istotna część naszego codziennego życia oraz jedno z głównych wyzwań pozostawionych przed współczesnym mieszkańcem naszej planety. Do zadań doradcy ds. klimatu i środowiska należy prowadzenie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Nowym Sączu. Jako doradca organizuję spotkania z mieszkańcami (różne grupy społeczne), zajęcia edukacyjne w szkołach oraz spotkania z lokalnymi liderami (np. dyrektorzy szkół) w celu zwiększania wiedzy związanej z ochroną klimatu, działaniami adaptacyjnymi oraz wpływem człowieka na naturalne środowisko. Podczas tego typu zajęć i spotkań poruszane są tematy związane nie tylko z ochroną klimatu, ale ogólnie rozumianą ochroną środowiska: gospodarką odpadami komunalnymi, recyklingiem, oszczędzaniem energii, oszczędzaniem wody, zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwymi działaniami zaradczymi. podejmujemy również kwestie podstaw ekologii oraz wpływu drzew na środowisko naturalne.

Podczas wykonywania mojej pracy używamy materiałów edukacyjnych, wytworzonych z ekologicznych materiałów.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy