Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat brzeski – Anna Górska

Anna Górska

Choć na stanowisku doradcy do spraw klimatu i środowiska w Starostwie Powiatowym w Brzesku pracuje dopiero od roku, niemało już udało jej się zdziałać.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Moja praca w głównej mierze polega na podnoszeniu świadomości mieszkańców na temat zmiany klimatu oraz tego, jak można działać na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Równie istotną kwestią jest wdrażanie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

Co udało mi się zrobić?

Jako doradca ds. klimatu i energii pracuję od maja 2023 r. W tym czasie w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA udało mi się zrealizować  m.in. następujące zadania:

  • Kampania edukacyjna – III Małopolski Dzień dla Klimatu, w której uczestniczyło ok. 1200 osób
  • 3 prelekcji w szkołach ponadpodstawowych oraz w przedszkolach, podczas których poruszone były temat związane z oszczędzaniem wody oraz z segregacją odpadów;
  • Wydarzenia związane z ochroną klimatu: „Green Week” dla przedszkoli, podczas którego najmłodsi poznawali różne sposoby oszczędzania wody oraz organizacja stoiska klimatycznego podczas XXI Festynu Rodzinnego w Jadownikach.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam, z czego jestem dumna?

Najbardziej dumna jestem z organizacji kampanii edukacyjnej „III Małopolski Dzień dla Klimatu”. Przy współpracy z trzema gminami z Powiatu Brzeskiego zorganizowaliśmy stoiska, przy których mieszkańcy w zamian za przekazane baterie lub żarówki mogli otrzymać drzewka owocowe lub sadzonki krzewów.

Do udziału w kampanii zostały zaproszone Nadleśnictwo Brzesko oraz Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, które przekazały mieszkańcom sadzonki drzew leśnych. Razem przyczyniliśmy się do zasadzenia ok. 2000 sztuk drzew i krzewów.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Doradca klimatyczny jest bardzo istotną osobą, ponieważ poprzez organizację różnych wydarzeń, kampanii czy spotkań przekazuje mieszkańcom ważną wiedze na temat skutków zmian klimatu. Znajomość tego wśród Małopolan wciąż jeszcze bywa niekompletna lub nawet błędna.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Moim zdaniem istotna jest zmiana sposobów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym. Kluczowe jest zwiększenie ilości energii i ciepła wytwarzanych przy pomocy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła, przy czym w okresach spadkowej produkcji należy wykorzystywać stabilne źródła, które nie emitują gazów cieplarnianych, np. energię jądrową. Ważna kwestią jest inwestowanie w przydomowe magazyny energii.

Równie ważna jest edukacja dzieci od jak najmłodszych lat na tematy związane ze zmianą klimatu oraz pokazywanie tego, jak na co dzień mogą przeciwdziałać skutkom zmiany klimatu. Młode pokolenia są szczególnie ważne, gdyż pozyskaną wiedzę będą rozpowszechniać wśród rodziców, dziadków i rówieśników.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy