Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat chrzanowski – Anna Łatka-Cieplik

Anna Łatka-Cieplik

Piknik ekologiczny, dwa przedstawienia teatralne, spotkanie w bibliotece, wspólne sadzenie drzew w szkole podstawowej i przedszkolach, współpraca z kołem wędkarskim – to tylko niektóre z wydarzeń, w jakich mieli okazję uczestniczyć mieszkańcy powiatu chrzanowskiego w ramach tegorocznych Małopolskich Dni dla Klimatu. Ich organizacja to jedno z zadań tutejszej doradczyni ds. klimatu i środowiska, Anny Łatki-Cieplik.

Dlaczego zostałam doradcą klimatycznym?

Zostałam doradcą ds. klimatu i środowiska ze względu na moją pasję do przyrody i ochrony środowiska. Od zawsze wybierałam tę drogę, skończyłam studia na Wydziale Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Doradca ds. klimatu i środowiska w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebny ze względu na coraz większe zagrożenie, jakie zmiana klimatu stwarza dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Staram się podnosić świadomość mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego odnośnie zagrożeń, jakie płyną ze zmiany klimatu oraz pomagam w opracowywaniu i wdrażaniu planów działań na rzecz adaptacji do tej zmiany oraz ochrony klimatu.

Co udało mi się zrobić?

Udało mi się zorganizować liczne wydarzenia, kampanie i spotkania edukacyjno-informacyjne dotyczące ochrony środowiska. Odwiedziłam szkoły i przedszkola, przeprowadzając prelekcje edukacyjne na tak ważny w dzisiejszym świecie temat.

Które z swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Najbardziej jestem dumna z kampanii Drzewo dla Klimatu. Wzięło w niej udział wielu mieszkańców, uczniów i przedszkolaków z powiatu chrzanowskiego. Było ogromne zainteresowanie sadzonkami drzewek, które mieszkańcy mogli otrzymać za działania na rzecz klimatu i środowiska lub udział w quizach tematycznych. Dzieci chętnie w przedszkolach brały udział w  symbolicznym sadzeniu drzewka.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Doradca uświadamia przyczyny i skutki zmiany klimatycznej, udziela informacji na temat odnawialnych źródeł energii. Jednak przede wszystkim działa na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Zacznijmy od najprostszych czynności, który każdy z nas może wykonać:

  • eko-zachowanie w przestrzeni publicznej,
  • segregowanie odpadów,
  • gaszenie światła,
  • zakręcanie wody,
  • kiedy tylko jest możliwe korzystanie ze zbiorowego transportu,
  • wybieranie jazdy rowerem zamiast samochodem itp.

Bardzo istotna jest edukacja w szkołach i przedszkolach, ale także rozmowy z dorosłymi ludźmi, pomagające zrozumieć korzyści i szanse płynące z działań na rzecz klimatu i środowiska.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy