Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat gorlicki – Michał Dudka

Michał Dudka

Michał Dudka dba o to, aby kwestie związane ze zmianą klimatu były poważnie traktowane zarówno przez mieszkańców, jak i włodarzy powiatu gorlickiego. Na konkretnych przykładach stara się pokazywać, jak uwzględniać przyrodę w codziennych działaniach.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Organizuję spotkania, warsztaty, prelekcje w szkołach, ze swoim stoiskiem uczestniczę w lokalnych festiwalach. Podczas takich wydarzeń mam okazję przybliżyć mieszkańcom sposoby na to, jak dbać i klimat, środowisko i codziennie uczyć się czegoś nowego o otaczającym świecie – o danym gatunku czy szerszym problemie ekologicznym. Dużo łatwiej jest przekonać kogoś do zmiany przyzwyczajeń, pokazując, że może to pomóc w konkretny sposób np. jaskółce oknówce czy obniżeniu temperatury w miastach.

Jakie są priorytety mojej pracy?

Zawsze lubiłem przyrodę, nawet te jej elementy, które są słabo rozpoznawane przez większość ludzi. Chciałbym przekazać część swojej wiedzy osobom, które nie mają czasu jej zgłębiać.  Mam nadzieję, że nawet takie małe dawki wiedzy, którymi uda mi się podzielić podczas spotkań w szkole czy w poście na portalu społecznościowym zainspirują kogoś do innego spojrzenia na problem ochrony środowiska i klimatu.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumny?

Dużo satysfakcji dostarczyła mi ostatnio druga edycja kampanii Beskidzki Klimatyzator, którą organizujemy z fundacją „Dziki projekt”. To chyba jedyny taki festiwal ekologiczny w okolicy, którego tematem przewodnim jest przyroda i szeroko pojęta ochrona środowiska, umożliwiający poznanie i zbliżenie się do natury poprzez warsztaty, prelekcje i wykłady. Jego ważną rolą jest także zwrócenia uwagi na lokalne skutki zmiany klimatu.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

To dobrze, że w administracji samorządowej jest ktoś, kto może pomóc zrozumieć przyczyny zmiany klimatycznej i uwzględnić „przyrodę” w codziennych działaniach i inwestycjach, jak np.: wprowadzanie OZE, termomodernizacja budynków, edukacja mieszkańców.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Do kluczowych działań zaliczyłbym edukacje i wyrabianie pozytywnych nawyków u najmłodszych oraz uświadamianie starszych, że nawet najprostsze działania mogą wpłynąć na poprawę stanu przyrody i stabilizację klimatu. Nawet jeśli nie w skali globalnej – to na pewno mamy wpływ na nasze lokalne środowisko.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy