Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat krakowski – Magdalena Kurcz

Magdalena Kurcz

Edukacja ekologiczna jest dla niej szczególnie ważna. Zwraca uwagę mieszkańców swojego powiatu na znaczenie takich działań, jak ochrona bioróżnorodności, odpowiednia gospodarka energetyczna czy sadzenie drzew. Tak właśnie działa Magdalena Kurcz z powiatu krakowskiego.

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Podejmuję takie działania, które przyczyniają się do złagodzenia skutków zmiany klimatu. Aby to osiągnąć, ciągle trzeba podnosić świadomość we wszystkich grupach, zarówno wiekowych, jak i społecznych. Dlatego poprzez różnorodne akcje staram się dotrzeć do jak największej liczby osób, aby zwrócić ich uwagę na przyczyny zmiany klimatycznej i zaproponować rozwiązania przyjazne dla klimatu i środowiska.

Co udało mi się zrobić?

Do tej pory w powiecie krakowskim odbyło się 11 wydarzeń otwartych, przeprowadziliśmy także 4 kampanie edukacyjno-informacyjne związane z ochroną powietrza, prawidłową segregacją odpadów, energooszczędnością oraz bioróżnorodnością i używaniem naturalnej chemii gospodarczej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli uczestniczyć w 14 lekcjach poświęconych zagadnieniom szeroko rozumianej ekologii. Tematyka zajęć dotyczyła m.in. odnawialnych źródeł energii oraz znaczenia bioróżnorodności. We wszystkich organizowanych akcjach wzięli udział mieszkańcy powiatu krakowskiego, młodzież ze szkół ponadpodstawowych, dzieci z przedszkoli oraz Koła Gospodyń Wiejskich.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Wszystkie zrealizowane wydarzenia i kampanie wspominam  bardzo dobrze, ponieważ zawsze dzięki takim inicjatywom realizujemy ważne cele, o których mówiłam.

Dobrymi przykładami mogą być z pewnością wydarzenie „Klasa mundurowa dla czystego środowiska” oraz kampania edukacyjna pn. „Dni Ziemi w Powiecie Krakowskim”, organizowana w ramach II Małopolskiego Dnia dla Klimatu – to akcje, w których młodzież angażuje się w ochronę środowiska. W ramach tych wydarzeń wspólnie z młodymi ludźmi sprzątaliśmy śmieci na terenie Lasu Naramskiego, Doliny Kobylańskiej i Doliny Będkowskiej.  Zaangażowanie i energia młodzieży w akcję były ogromne, ale również komentarze jakie towarzyszyły tej akcji okazały się bardzo pozytywne. Widać, że młodzież ma świadomość szkodliwości wywozu śmieci do lasu. Uczniowie mogliby zawstydzić niejednego dorosłego!

Dlaczego doradca do spraw klimatu jest potrzebny?

Wraz z kolegami z innych powiatów tworzymy grupę doradców klimatycznych, która poprzez wspomniane wcześniej wydarzenia, kampanie edukacyjne, lekcje zwiększa świadomość ekologiczną, a tym samym kształtuje postawy proekologiczne wśród mieszkańców całej Małopolski. Moim zdaniem bez doradcy ds. klimatu i środowiska nie udałoby się zorganizować i skoordynować aż tylu ważnych działań w każdym z powiatów. Obecność doradcy w powiecie daje także możliwość, aby wspólnie z innymi urzędnikami np. ekodoradcami gminnymi porozmawiać, wymienić doświadczenia, zaproponować działania które będą zmierzały do pełnego wdrożenia Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.  

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Kilka takich działań od razu nasuwa się na myśl. Jednym z nich jest na pewno sadzenie drzew. W ubiegłym roku udało nam się rozdysponować 5 000 sadzonek drzew. Widać, że takie działania cieszą się sporym zainteresowaniem i uznaniem wśród mieszkańców, którzy coraz mocniej zdają sobie sprawę, jak ogromny mamy wpływ na klimat i jakość powietrza.

Edukacja ekologiczna to kolejne istotne działanie, zwłaszcza zwiększanie znajomości dobrych praktyk. Istotne jest to, aby wszelakie działania na rzecz klimatu były realizowane wspólnie, ponieważ  tylko tak można coś osiągnąć, gdyż #razemmożemywięcej.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy