Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat miechowski – Marzena Wiejak

Mój doradca Marzena Wiejak

W życiu prywatnym wprowadziła wiele ekologicznych zmian, które okazały się także korzystne dla portfela. Wierzy w skuteczność edukacji, ceni współpracę różnych środowisk. Poznajcie doradczynię ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Miechowie.

Dlaczego zostałam doradcą klimatycznym?

W czasach kryzysu klimatycznego konieczna jest ekoedukacja, kształtowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, ale również wsparcie władz lokalnych w proekologicznych działaniach „na własnym podwórku”. W prywatnym życiu wprowadziłam wiele zmian z korzyścią dla środowiska i własnego portfela, dlaczego więc nie namawiać do tego innych? Dla mnie ważne było również, że stanowisko doradcy oferuje nieustanny rozwój i poszerzanie wiedzy w niezwykle przyszłościowym kierunku, stawia przed wieloma wyzwaniami oraz zapewnia ciągły kontakt z ludźmi.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Moja praca to przede wszystkim ekologiczna edukacja społeczeństwa – kształtowanie postaw ekologicznych, uświadamianie konsekwencji zmiany klimatu, promowanie OZE i ochrony przyrody. To nawiązywanie współpracy z ludźmi z różnych branż i środowisk, którzy chcą mieć swój udział w poprawie jakości powietrza i stanu środowiska. To także doradztwo dla władz powiatowych w tworzeniu dokumentów i polityki wspierającej adaptację/mitygację naszego regionu do zmiany klimatu.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumna?

Na pewno długo będę wspominać warsztaty owadzie w Szkole Podstawowej w Małym Książu. To były zajęcia manualne na zewnątrz – dzieci miały za zadanie z otrzymanych naturalnych materiałów wykonać „hotele dla owadów”, które następnie rozlokowaliśmy na terenie zielonym przy szkole. Dzieci wysiały także łąkę kwietną dla zapylaczy. Było mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy, ale też ogrom sprzątania. Przy okazji dzieciaki dowiedziały się, że świat owadów również dotknęła antropogeniczna zmiana klimatu i należy im pomóc, chociażby poprzez zapewnienie bazy pokarmowej i schronienia w naszych własnych ogródkach.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Zdecydowanie odejście od paliw kopalnych i możliwie jak największe inwestycje w odnawialne źródła energii, ale także nieustawanie w poszukiwaniu nowych, „zdrowych” dla planety rozwiązań w celu osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy