Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat nowotarski – Bartłomiej Zięba

Bartłomiej Zięba

W powiecie nowotarskim pracuje doradca ds. klimatu o wyjątkowej pasji: Bartłomiej Zięba. Organizując ciekawe akcje, angażuje w działania na rzecz klimatu mieszkańców Podhala w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Jako leśnik z wykształcenia potrafi spojrzeć na problem zmiany klimatu w sposób holistyczny i tak o niej opowiadać.

Dlaczego zostałem doradcą klimatycznym?

Zdecydowałem się zostać doradcą ds. klimatu i środowiska, ponieważ wierzę, że niezbędne są działania mające na celu ochronę naszej planety. Jako doradca staram się zwiększać świadomość społeczną na temat zmiany klimatu oraz propagować działania, które pomogą zminimalizować wpływ człowieka na środowisko naturalne. Moja decyzja o podjęciu tej pracy wynika w dużej mierze z doświadczenia zawodowego, które pozwoliło mi na obserwację, jak zmiana klimatu negatywnie wpływa na moje otoczenie. Uważam, że pilne i skuteczne działania są niezbędne w celu zminimalizowania negatywnych skutków tej zmiany.

Dlatego też moja praca jako doradcy klimatycznego to nie tylko fachowa wiedza i doświadczenie, ale również pasja i przekonanie, że możemy i powinniśmy działać na rzecz ochrony naszego regionu. 

Czym się zajmuję w swojej pracy?

Pomagam w planowaniu działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. To między innymi ochrona bioróżnorodności, ograniczenie zużycia energii, zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej, zwiększenie efektywności energetycznej, a także zmniejszenie zużycia wody. Prowadzę spotkania, szkolenia lub kampanie edukacyjne, aby pomóc ludziom zrozumieć wpływ ich działań na środowisko naturalne i nauczyć ich sposobów na ograniczenie negatywnych skutków zmiany klimatu.

Co udało mi się zrobić?

Udało mi się nawiązać współpracę ze szkołami, organizacjami oraz urzędami i nakłonić do wspólnych działań na rzecz walki o lepszy klimat. Sukcesem jest coraz liczniejszy udział mieszkańców powiatu nowotarskiego w inicjatywach podejmowanych w ramach realizacji Projektu, np. Małopolskim Dniu dla Klimatu.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumny?

Dobrze wspominam zorganizowanie wraz z gminą pikniku ekologicznego, który poruszał w głównej mierze tematy związane z niską emisją, oszczędzaniem wody oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów. A dumny jestem ze spotkania z prof. dr hab. Wiktorem Kotowskim, który w ramach prowadzonej kampanii edukacyjno-informacyjnej wygłosił wykład na temat: „Bagna, klimat  i ludzie”. Po prelekcji miało miejsce spotkanie plenerowe na torfowisku wysokim w Rezerwacie „Bór na Czerwonem”. To jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny ?

Doradca klimatyczny jest potrzebny ze względu na coraz większe zagrożenie, jakie zmiana klimatu stwarza dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia i życia. Staram się uświadomić ich skutki i podpowiedzieć działania zaradcze, pomagam także w opracowywaniu i wdrażaniu planów działań na rzecz ochrony klimatu.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?
Dla mnie jako leśnika-praktyka, najważniejszą kwestią jest ochrona bioróżnorodności, retencja krajobrazowa wody oraz utrzymanie ekosystemów leśnych. Tylko silne drzewostany odporne na wiele zmieniających się czynników zewnętrznych umożliwią zachowanie ciągłości i trwałości lasów, pełniąc rolę ochronną dla wielu komponentów środowiska naturalnego, w tym dla klimatu. Z kolei chroniąc klimat przyczyniamy się do utrzymania ekosystemów leśnych dla przyszłych pokoleń.

Dużo się mówi o inwestowaniu w odnawialne źródła energii, zeroemisyjnym transporcie, transformacji energetycznej kraju i innych aspektach technicznych na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tak mało o ochronie drzewostanów, bagien, torfowisk  i mokradeł na terenie Polski,  które pomagają w walce ze zmianami klimatu. Dlatego chciałbym położyć nacisk także na ten aspekt walki o dobry klimat.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy

Podobne wpisy