Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat olkuski – Łukasz Zarzycki

Łukasz Zarzycki

Kolorowe łąki kwietne, 9 tysięcy posadzonych drzew, ekologiczne gazetki i pokonkursowe wystawy to widoczne rezultaty działania Łukasza Zarzyckiego, doradcy ds. klimatu i środowiska Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA w powiecie olkuskim. Jego praca to jednak znacznie więcej, niż działania edukacyjne

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Moja praca polega na zwróceniu uwagi mieszkańców powiatu na problem zmiany klimatycznej i jej skutków oraz przedstawianie różnego rodzaju rozwiązań i działań, które możemy podejmować na różnych płaszczyznach. Staram się osiągać efekty dzięki organizowaniu spotkań, eventów i kampanii ekologicznych, podczas których rozmawiamy i uświadamiamy mieszkańców powiatu olkuskiego co do wagi zagadnienia zmiany klimatu oraz działań zaradczych i adaptacyjnych. Na spotkaniach uczestnicy mogą również zapoznać się z zasadami i możliwościami pozyskania środków z dostępnych programów proekologicznych, takich jak Czyste Powietrze, Mój prąd czy Moje Ciepło.

Do moich zadań należy także organizowanie i koordynowanie współpracy z różnymi podmiotami: władzami miejskimi, mieszkańcami, przedstawicielami oświaty, przedsiębiorstwami i grupami opiniotwórczymi, aby wspólnymi siłami zadbać o dobry klimat i wspólne środowisko. 

Co udało mi się zrobić?

W ramach Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” zrealizowałem m.in.:

  • podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi w zakresie wsparcia realizacji projektu;
  • przygotowanie trzech ekspertyz, które zostały włączone do Programu Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Olkuszu: „Analiza zasobów Odnawialnych Źródeł Energii w Powiecie Olkuskim”, „Plan działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Powiatu Olkuskiego” oraz „Oszacowania bilansu emisji gazów cieplarnianych dla Powiatu Olkuskiego”;
  • przygotowanie kampanii Małopolskich Dni dla Klimatu w latach 2022-24, w ramach których posadziliśmy wspólnie 9 tys. drzew;
  • liczne prelekcje w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, a także w przedszkolach, gdzie omawialiśmy zagadnienia związane z ochroną klimatu;
  • spotkania z lokalnymi aktywistami, rolnikami, pszczelarzami;
  • pikniki i wydarzenia rodzinne o tematyce klimatycznej i ekologicznej.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumny?

Jako doradca ds. klimatu i środowiska przyczyniłem się do zasadzenia blisko 9 tysięcy drzewek miododajnych, a także owocowych, które trafiły do mieszkańców powiatu olkuskiego. Takie działanie ma na celu przypominanie mieszkańcom o znaczeniu drzew jako fundamentu naszego środowiska naturalnego i klucza do zachowania bioróżnorodności, będącego zarazem istotną inwestycją w przyszłość zarówno naszej planety, jak i najbliższej okolicy. Wierzę, że świadomość roli drzew w łagodzeniu skutków zmiany klimatu staje się coraz bardziej powszechna. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż w ramach tych działań udało mi się zaangażować do współpracy przedstawicieli różnych środowisk, począwszy od samorządowców, przedstawicieli oświaty, pszczelarzy, kół gospodyń wiejskich, strażacy, a także młodzież szkolną.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Zrozumienie przyczyny i skutków zmiany klimatu dla jakości naszego życia jest jednym z kluczowych wyzwań współczesności. Zadaniem doradcy jest ponadto prowadzenie działań w celu poprawy jakości środowiska w naszym powiecie. Organizuję liczne spotkania z lokalnymi liderami, mieszkańcami i włodarzami gmin, a celem wspólnych rozmów jest przekazywanie informacji i udzielanie porad dotyczących rozmaitych działań, które składają się na łagodzenie skutków zmiany klimatu. Podejmujemy takie tematy, jak: właściwa gospodarka wodna w gospodarstwach domowych, prawidłowe zasady segregowania odpadów, propagowanie oszczędności energii w budynkach mieszkalnych promowanie proekologicznych postaw i ochrony środowiska. Przydatna częścią mojej pracy jest przygotowanie i wdrażanie strategii integrujących wszystkie dokumenty na poziomie lokalnym, które odnoszą się do zarządzania energią, rozwoju niskoemisyjnego i ochrony powietrza.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy