Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat oświęcimski – Edyta Burman

Edyta Burman

Powiat Oświęcimski to jeden z partnerów Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. O realizację zadań wynikających ze współrealizacji Projektu, jak promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej czy szeroko zakrojone działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmiany klimatu dba tutejsza doradczyni Edyta Burman. Zawsze uśmiechnięta i pełna dobrej energii pokazuje mieszkańcom, że działania na rzecz klimatu naprawdę mają sens.

Czym się zajmuję w pracy doradcy klimatycznego?

Na stanowisku Doradcy ds. Klimatu i Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  pracuję od lipca 2021 roku. Głównym zadaniem doradcy ds. klimatu i środowiska jest skuteczne wdrożenie działań określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony Powietrza. Ponadto w naszych obowiązkach znajduje się prowadzenie działań na szczeblu lokalnym, zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz mieszkańców powiatu, poprzez organizację spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych związanych z ochroną klimatu.

Na czym polega moja praca?

Przede wszystkim na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z  powiatowymi doradcami ds. klimatu i środowiska  z całego województwa małopolskiego, a także z ekodoradcami gminnymi z powiatu oświęcimskiego. Na organizowaniu spotkań z mieszkańcami gmin, w tym z dziećmi i młodzieżą szkolną, w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa na tematy związane z postępującą zmianą klimatu oraz koniecznością podejmowania działań w celu przywrócenia naturalnego środowiska. Sukcesywne poszerzanie wiedzy wśród społeczeństwa w tych tematach jest wprost niezbędne. Zmiana klimatu będzie dokonywać się przez wiele kolejnych dziesięcioleci, skala jej skutków będzie zależeć od skuteczności wdrażania naszych postępowań dotyczących m.in. zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Co udało mi się zrobić?

W ramach projektu LIFE  zrealizowałam w powiecie oświęcimskim, szereg działań informacyjno-edukacyjnych, trafiających do różnych grup społecznych, w tym:  spotkania informacyjne i wydarzenia związane z ochroną klimatu, warsztaty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych czy wiele kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Od początku pracy w Projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA udało się zrealizować takie zadania jak:

  • Zorganizowanie spotkania, na którym Powiat Oświęcimski podpisał porozumienie o współpracy  pomiędzy samorządami lokalnymi w zakresie wsparcia realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA  „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”,
  • kampanie edukacyjno-informacyjne: Małopolski Dzień dla Klimatu w latach 2022, 2023 oraz 2024; ,,Włącz oszczędzanie’’ i „Przyjaciele Klimatu” w 2023 roku,
  • prelekcje w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych połączone z przekazaniem zestawów oszczędzania energii elektrycznej oraz ochrony klimatu,
  • warsztaty ekologiczne w szkołach i przedszkolach,
  • wydarzenia związane z ochroną klimatu, na których znajdowało się Powiatowe Stoisko Klimatyczne.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Analizując moje dotychczasowe dokonania, mogę powiedzieć, że wszystkie działania zrealizowane w Powiecie Oświęcimskim w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, bardzo dobrze wspominam i z każdego jestem dumna. Na prowadzenie wysuwa się cykliczna kampania edukacyjno-informacyjna „Małopolskie Dni dla Klimatu”, której towarzyszy akcja #drzewodlaklimatu.

Kampania została zainicjowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i jest przeprowadzana w niemal wszystkich powiatach w województwie. Ma na celu wzrost świadomości mieszkańców na temat dynamicznej zmiany klimatu i konieczności podjęcia działań w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom tych zmian. To właśnie drzewa są naszym naturalnym sprzymierzeńcem w walce ze zmianami klimatu. W powiecie oświęcimskim łącznie pod hasłem #drzewo dla klimatu zostało zasadzonych już 3000 drzewek!!

Jakie działania na rzecz klimatu  uważam za szczególnie istotne?

Każde działanie podejmowane na rzecz klimatu jest niezmiernie ważne. Uważam jednak, że szczególnie ważne są te działania, które każdy z nas może wykonać tu i teraz. To np.: oszczędzanie energii elektrycznej, oszczędzanie wody, sadzenie drzew, sprzątanie Ziemi, zamiana samochodu na rower czy segregowanie odpadów.

Bardzo istotna jest edukacja dzieci już od wieku przedszkolnego. Wychowanie w duchu ekologii pozwala zrozumieć dziecku, jak wspaniały i złożony jest świat. Nauka o ochronie klimatu i środowiska sprawia, że dziecko wyrabia wrażliwość i odpowiedzialność społeczną. Najmłodsi mają najbardziej chłonne umysły. Dzieci, które będą uczone od najmłodszych lat, jak dbać o środowisko i o klimat, mogą mieć wpływ na swoich opiekunów, rodziców czy dziadków. Być może dzięki poradom najmłodszych i oni zmienią swoje nawyki.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy