Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat proszowicki – Magdalena Ziętek

Winietka ze zdjęciem bohaterki tekstu

Ceni sobie możliwość ciągłego rozwoju i podnoszenia kompetencji. Uważa, że o poważnych wyzwaniach związanych ze zmianą klimatu najlepiej rozmawiać z mieszkańcami bezpośrednio. Wierzy, że wspólna praca na rzecz klimatu i środowiska w powiatach i gminach daje efekty. Dziś o pracy doradcy opowiada Magdalena Ziętek  ze Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

Dlaczego zostałam doradcą klimatycznym?

Jestem zauroczona przyrodą i duże znaczenie ma dla mnie chęć poszukiwania rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. Dodatkowy plus pracy jako doradca ds. klimatu i środowiska to ciągłe podnoszenie kompetencji i możliwość przekazywania swojej wiedzy innym. Bardzo lubię pracę z ludźmi, a komunikatywność jest moją mocną stroną.

Czym się zajmuję w swojej pracy?

W pracy doradcy zajmuję się przede wszystkim edukacją ekologiczną społeczności lokalnej. Świadomość ekologiczną oraz ekologiczny styl życia stawiam na pierwszym miejscu.  Aby kształcić i wychowywać społeczeństwo w duchu poszanowania dla środowiska naturalnego i klimatu, organizuję wiele wydarzeń, spotkań, kampanii ekologicznych na terenie całego powiatu proszowickiego. Skutki zmiany klimatu widoczne są już nie tylko  globalnie, ale również lokalnie, dlatego troska o nasze otoczenie jest dla nas ważna. Od decyzji podejmowanych dzisiaj, a także stylu życia, zależy zdrowie nasze oraz przyszłych pokoleń.

Jakie są priorytety mojej pracy?

Priorytetem w mojej pracy jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców. Ważną rolę odgrywa dla mnie praca na rzecz wzmocnienia edukacji ekologicznej w szkołach, ponieważ lata szkolne to najlepszy czas na wprowadzanie w życie dzieci wartości i idei, które utrwalą się w dorosłym życiu. Przyszłość zarówno naszej planety, jak i najbliższej okolicy za jakiś czas będzie spoczywać na rękach kolejnych pokoleń. Duży nacisk kładę na rozwój odnawialnych źródeł energii.

Co udało mi się zrobić?

Przez blisko trzy lata pracy jako doradca ds. klimatu i środowiska przeprowadziłam wiele akcji edukacyjnych, spotkań, wydarzeń oraz kampanii, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podpisane zostało także porozumienie z gminami, dotyczące współpracy w zakresie wsparcia realizacji Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Współpraca z gminami układa się bardzo dobrze.

Które ze swoich działań w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA szczególnie dobrze wspominam/z którego jestem dumna?

Wszystkie działania zrealizowane w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA dobrze wspominam, każda akcja jest dla mnie równie ważna i podchodzę do niej z największą starannością i profesjonalizmem.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Ponieważ jest bardzo blisko mieszkańców, zawsze służy swoją radą oraz pomocą. Stasuje formy działalności bezpośredniej, często na wydarzeniach, poprzez zabawę prezentuje, sposoby ekologicznego trybu życia. Pracę wszystkich doradców w powiatach, a także ekodoradców w gminach łączy wspólny cel, a skuteczność ich działania wciąż wzrasta.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Na pierwszym miejscu należy tu postawić działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także inwestycje w odnawialne źródła energii. Ważny jest także ekologiczny styl codziennego życia.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy