Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat suski – Paulina Tokarz-Mansour

Paulina Tokarz-Mansour

Ściany budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej porasta bluszcz – znak, że adaptacja do zmian klimatu nie jest tak trudna, jak może się początkowo wydawać. Paulina Tokarz-Mansour, tutejsza doradczyni ds. klimatu i środowiska, ma pełne ręce roboty – w powiecie odbywa się dużo wydarzeń dla mieszkańców, powstają także ekspertyzy pozwalające zaplanować kolejne działania na rzecz klimatu i energii.

Dlaczego zostałam doradcą klimatycznym?

Doradcą klimatycznym zostałam z potrzeby edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony naszej planety! A jako że moje doświadczenie zawodowe było/jest od lat powiązane z ochroną środowiska, ta funkcja wpisała się w moje działania i stała się ich uzupełnieniem. Edukowanie, uświadamianie, że wszystko zaczyna się od nas samych, pokazywanie rozwiązań dążących do zmiany myślenia i postrzegania problemów w zakresie przyczyn i skutków zmiany klimatu oraz szeroko pojętej ochrony klimatu nie jest łatwe, ale bardzo potrzebne! Uważam, że konieczne jest propagowanie działań, które przyczynią się do zminimalizowania wpływu człowieka na środowisko naturalne. Ważne jest pokazywanie gotowych rozwiązań, działań jakie można podejmować chociażby w życiu codziennym aby chronić naszą planetę.

Co udało mi się zrobić?

W ramach projektu LIFE  zrealizowałam w Powiecie Suskim szereg działań informacyjno-edukacyjnych, trafiających do różnych grup społecznych: mieszkańców, dyrektorów szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Do najważniejszych wydarzeń na rzecz klimatu zaliczam m.in..:

 • I i II Małopolski Dzień dla Klimatu oraz akcja „Drzewo dla Klimatu”, podczas których posadziliśmy wspólnie blisko 2000 nowych drzew.
 • „Posprzątajmy Powiat Suski na wiosnę” – kampanię, w której podczas 25 akcji sprzątania zebraliśmy 903 worki odpadów oraz odpady wielkogabarytowe. W akcje zaangażowanych było aż 1560 osób.
 • Oszczędzaj wodę i energię”- podczas tej kampanii podkreślaliśmy, jak ważne jest racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie wody w codziennym życiu oraz racjonalne zużycia prądu, pokazano gotowe rozwiązania w kwestii oszczędzania wody i energii.
 • Porozmawiajmy o klimacie” – ta akcja była dla mnie okazją do rozmów o tym, jakie są przyczyny i skutki zmian klimatu oraz przedstawiania dobrych nawyków dla ochrony klimatu.
 • Konkurs plastyczny „Wymień kocioł – dbaj o środowisko, zdrowie swoje i sąsiadów”.
 • Założenie pasieki na dachu budynku starostwa oraz stworzenie zielonego zakątka wokół uli.
 • Sadzenie z młodzieżą zielonej ściany z bluszczu oczyszczającego powietrze przy ścianach szkół i budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 • Spotkanie o tematyce ekologicznej z seniorami w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni.
 • Liczne lekcje dla dzieci/młodzieży w zakresie: efektywności energetycznej, domów ekologicznych, instalacji OZE, termomodernizacji, przyczyn i skutków zmiany klimatu, segregacji odpadów, roli pszczół dla klimatu, zielonej infrastruktury, zielonych dachów i ścian.
 • Spektakle ekologiczne „Drzewo życia” dla 900 dzieci z powiatu suskiego w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim i Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej
 • Przygotowanie we współpracy ze specjalistami czterech ekspertyz, dotyczących efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych, zastosowania osłon przeciwsłonecznych w budynkach użyteczności publicznej, zapotrzebowania na wprowadzenie w szkołach kierunku pod nazwą „technik urządzeń i systemów energii odnawialnej” oraz uwarunkowań do wprowadzenia zielonych dachów w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
 • Moje działania opisuję szerzej na stronie www.eko.powiatsuski.pl oraz na fanpage @Powiat Suski dla Klimatu.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Każde działanie przyczyniające się do zmiany na lepsze jest istotne. Dumna jestem z wszystkich wydarzeń, które realizowaliśmy w terenie dla mieszkańców np.: Małopolskich Dni dla Klimatu. Istotne dla nas jest to, jak mieszkańcy reagują na realizowane przez nas wydarzenia, komentując przy tym ważną rolę edukacji, podnoszenia świadomości ekologicznej w zakresie ochrony klimatu i powietrza.  W ostatnim czasie szczególnie dobrze wspominam zrealizowane dla przedszkolaków spektakle ekologiczne, które wywołały wiele emocji i z dumą spoglądałam na to, jak dzieci przeżywają i przyswajają to, co się do nich mówi o ekologii. Pokazuje to jak ważna jest edukacja ekologiczna od najmłodszych lat.

 Jakie działania na rzecz klimatu  uważam za szczególnie istotne?

Istotne jest każde przedsięwzięcie, które przyczynia się do ochrony klimatu, poczynając od działań miękkich tj. edukacji ekologicznej podnoszącej świadomość ekologiczną społeczeństwa, po inwestycyjne, polegające na instalowaniu odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, zwiększeniu efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Nie zapominajmy przy tym o dbałości o zielono-błękitną infrastrukturę. 

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy