Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat wadowicki – Bernadetta Brusik

Moj Doradca_Bernadetta Brusik

Bernadetta Brusik od 1 marca 2022 roku pracuje na stanowisku Doradcy ds. Klimatu i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Wadowicach. Popularyzuje wiedzę o klimacie w szkołach różnego stopnia, organizuje wydarzenia i pikniki ekologiczne dla mieszkańców. Dzięki jej pracy w powiecie wadowickim przybyło także ponad 2 tys. drzew – dębów, buków i jodeł oraz krzewów.

Czym zajmuję się w swojej pracy?

Nasz klimat się zmienia, a my musimy nadążyć za tymi zmianami, dlatego też w swoich działaniach staram się zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców mojego powiatu oraz zachęcić ich do wspólnej pracy nad poprawą jakości środowiska, w którym wspólnie żyjemy. W trosce o przyszłości naszej planety podejmuje szereg działań dążących do łagodzenia zmiany klimatu.

Co udało mi się zrobić?

W ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA zorganizowałam:  cztery  kampanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców powiatu wadowickiego, 11 wydarzeń ekologicznych związanych z ochroną klimatu, dwa szkolenia z zakresu instalacji fotowoltaicznych, pojazdów elektrycznych oraz działań ratowniczo-gaśniczych dla strażaków z terenu powiatu wadowickiego oraz akcję zbiórki makulatury, przeprowadzoną wśród młodzieży szkół średnich. Przeprowadziłam 12 spotkań w szkołach ponadpodstawowych i dwa spotkania w szkołach podstawowych podczas których poruszyłam z młodzieżą tematy dot.:  prawidłowej gospodarki odpadami, oszczędzanie energii w domu i szkole, odnawialnych źródeł energii. W ramach spotkań wszystkim odwiedzonym szkołom zostały przekazane zestawy oszczędności energii oraz stacje do segregacji odpadów.

Które ze swoich działań szczególnie dobrze wspominam/z czego jestem dumna?

Szczególnie miło wspominam odbiór mieszkańców, ich zainteresowanie i zaangażowanie podczas dwóch edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej „Małopolski Dzień dla Klimatu”. W ramach akcji #drzewodlaklimatu w powiecie wadowickim przybyło ponad 2 tys. drzew i krzewów! Wspólne rozmowy na temat roli drzew w walce ze zmianą klimatu, a następnie wspólne sadzenie drzew z uczniami szkól podstawowych i średnich pokazało, że razem możemy zdziałać więcej dla dobra naszego środowiska.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Postępująca zmiana klimatu, za którą odpowiedzialny jest człowiek, odczuwalna jest na całym świecie, także w naszej najbliższej okolicy. Dlatego musimy podejmować działania w celu zapewnienia nam i przyszłym pokoleniom możliwości życia w dobrych warunkach i zdrowym środowisku.

Doradca ds. klimatu i środowiska dąży do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, prowadzi szeroko zakrojone działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców swojego regionu. Bardzo ważnym aspektem działania doradcy jest promowanie proekologicznych rozwiązań m.in. odnawialnych źródeł energii.

Jakie działania na rzecz klimatu  uważam za szczególnie istotne?

Przede wszystkim edukację, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych!  Moim priorytetowym celem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców w powiecie  i zwiększenie świadomości na temat zachodzących zmian klimatu i realnych zagrożeń związanych z tymi zmianami. Dlatego w dużym stopniu kładę nacisk na edukację ekologiczną, opartą na przekazaniu wiedzy na temat dobrych praktyk i pozytywnych działań na rzecz klimatu i energii.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy