Menu Zamknij

Mój doradca. Powiat wielicki – Wioleta Gabryś-Śmietana

Wioleta Gabryś-Śmietana

Rozmowy z ludźmi, którzy działania na rzecz klimatu i środowiska uważają za żmudne i kosztowne, nie należą do rzadkości. Wioleta Gabryś-Śmietana, doradczyni z powiatu wielickiego czerpie satysfakcję z przekonania mieszkańców, że wcale tak nie musi być. Najlepiej podczas w spotkań w ramach wielu organizowanych w tym powiecie kampanii ekologicznych.

Dlaczego zostałam doradcą klimatycznym?

Uważam, że dbanie o środowisko jest bardzo istotne, zarówno dla nas  jak i dla przyszłych pokoleń. A jeżeli mogłam połączyć działania na rzecz ochrony środowiska z pracą zawodową, to chętnie skorzystałam z takiej opcji, podejmując pracę doradcy ds. klimatu i środowiska.

Dlaczego doradca klimatyczny jest potrzebny?

Tematy ochrony środowiska są dość szeroko poruszane, ale część społeczeństwa myśli, że życie ekologiczne i nakierowanie na powstrzymanie zmiany klimatu wymaga nakładu pracy, czasu i niejednokrotnie pieniędzy. Mieszkańcy często nie wiedzą od czego zacząć. Dobrze że są ludzie, którzy im w tym pomogą – a wtedy często okazuje się, że dbanie o środowisko nie jest, aż takie trudne, jak nam się początkowo wydawało.

Jakie działania na rzecz klimatu uważam za szczególnie istotne?

Dla mnie bardzo istotna jest edukacja dzieci już od wieku przedszkolnego. Jeżeli ktoś od najmłodszych lat będzie zwracał uwagę na dbanie o środowisko, to jest duża szansa, że pewne nawyki pozostaną mu już na całe życie.

Co udało mi się zrobić?

Jestem doradcą od 1 września 2022 r. Cały czas biorę udział w szkoleniach i zdobywam doświadczenie, liczę, że szybko przełoży się to na efektywniejszą pracę i osiągnięcia. Oczywiście było już kilka przedsięwzięć, które udało się zrealizować, na przykład:

  • spotkania z ekodoradcami gminnymi w celu współpracy i zaangażowania w realizację wspólnych celów
  • edukacja w szkołach podstawowych (10 szkół) i przedszkolach (4 placówki)
  • zorganizowanie warsztatów:  „Daję drugie życie odpadom”, „KOKEDAMA – wiszące ogrody”
  • kampanie edukacyjno-informacyjne: „Małopolski Dzień dla Klimatu”, „Ogród deszczowy”, „Oszczędzaj ciepło”, „Oszczędzaj wodę”, „Nie pal w piecu czym popadnie”.
  • spotkania z mieszkańcami i lokalnymi liderami
  • konferencja klimatyczna nt. „Bioróżnorodność i retencja w powiecie wielickim”.

System doradców ds. klimatu i środowiska to działanie C.4. projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista Doradców ds. Klimatu i Środowiska wraz z danymi kontaktowymi znajduje się pod linkiem: https://klimat.ekomalopolska.pl/doradcy-dla-klimatu-i-energii/

Podobne wpisy