Menu Zamknij

Nowe działanie Małopolski pozwoli przystosować się do skutków zmiany klimatu

Trzy osoby siedzą przy stole konferencyjnym

MIP4Adapt – to nowy projekt pomocy technicznej, który udało się pozyskać Małopolsce. Merytoryczne wsparcie ekspertów Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych będzie szansą, aby sprawnie przygotować Analizę Ryzyka Klimatycznego, a w przyszłości Regionalną Strategię Adaptacji Małopolski do skutków zmiany klimatu.

Platforma realizacji Misji EU (MIP4Adapt) wspiera europejskie władze regionalne i lokalne w przygotowaniu i planowaniu ścieżek adaptacji do odporności na zmianę klimatu. W przypadku Sygnatariuszy Karty MIP4Adapt ułatwia tworzenie tzw. społeczności praktyków i zapewnia pomoc techniczną, aby umożliwić regionom i władzom lokalnym:

  • wykorzystanie istniejącej oceny podatności na zmiany klimatyczne i oceny ryzyka, aby opracować plany adaptacji do zmiany klimatu oraz finansować i wdrażać rozwiązania w zakresie adaptacji do zmiany klimatu,
  • zidentyfikowanie odpowiednich projektów demonstracyjnych w zakresie adaptacji do klimatu oraz znalezienie wsparcie finansowego na ich realizację,
  • stymulowanie zaangażowania i mobilizacji obywateli i zainteresowanych stron w zakresie włączającego podejścia do adaptacji do zmiany klimatu.

15 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie robocze, rozpoczynające prace w zakresie pomocy technicznej MIP4Adapt. Uczestniczyli w nim pracownicy LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA, dyrekcja Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Centrum Rozwiązań Systemowych. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak będzie wyglądać przyszła współpraca oraz  o aktualnej sytuacji Województwa Małopolskiego, jeśli chodzi o adaptację do zmian klimatu. Ustalono także główne cele i zakres wsparcia w odniesieniu do potrzeb naszego regionu.

Bardzo się cieszę z udziału Małopolski w projekcie MIP4Adapt, który będzie ważnym narzędziem w naszych wysiłkach na rzecz adaptacji do zmiany klimatu. Współpraca z ekspertami Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych pozwoli nam na skuteczną analizę ryzyka klimatycznego oraz opracowanie Regionalnej Strategii Adaptacji. To nie tylko krok w kierunku osiągnięcia naszych celów klimatycznych, ale również harmonizacji działań z innymi regionami i inicjatywami Europy

– mówi Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron.

Kolejne spotkanie planowane jest na maj bieżącego roku, a samo wsparcie w zakresie MIP4Adapt potrwa do końca roku 2025. W tym czasie planowane jest także spotkanie z innymi beneficjentami Misji „Przystosowanie się do zmiany klimatu”.

Zadanie realizowane w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy