Menu Zamknij

Odpowiedzialność środowiskowa w samorządach, biznesie, nauce i społeczeństwie

UBNS

Odpowiedzialność środowiskowa i zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne były tematem ostatniego w tym roku spotkania w ramach platformy Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo – dla lepszego klimatu.

Wyzwania związane ze zmianami klimatu to temat, przed którym stoją dziś zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy czy przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Aby stworzyć im możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów, w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstała platforma „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo – dla lepszego klimatu”

– powiedział Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.  

Podczas spotkania podjęta została próba identyfikacji działań, potrzeb oraz tzw. wąskich gardeł w zakresie realizacji działań edukacyjnych mających na celu budowanie odpowiedzialności środowiskowej przez administrację, naukę, biznes i NGOs.

Przykłady wartościowych inicjatyw realizowanych przy udziale społeczeństwa omówiła w prezentacji „Mniej znaczy więcej – zaangażowanie społeczeństwa w działania dla klimatu” Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu odpowiedzialności środowiskowej biznesu przedstawiła Iwona Kielian, Kierownik Działu Wsparcia Projektów B+R Grupa Azoty S.A.

Podczas spotkania dyskutowano również o znaczeniu i efektach pracy doradcy ds. klimatu i środowiska. Prezentację wygłosił Paweł Dyrcz, Naczelnik wydziału środowiska oraz Paulina Tokarz-Mansour, doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Bardzo się cieszę z projektu „Urząd-Biznes-Nauka-Społeczeństwo dla lepszego klimatu”, który udało się rozpocząć w MałopolsceWszystkie wypracowane w ramach platformy opinie są dla nas cenne, a dobre przykłady i rozwiązania postaramy się wdrażać w naszym regionie 

– podkreślił wicemarszałek Józef Gawron. 

W 2022 roku ponad 40 przedstawicieli różnych sektorów uczestniczyło w pięciu sesjach spotkań, poświęconych m.in. sprawiedliwej transformacji energetycznej, gospodarce obiegu zamkniętego, czy racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych i odpowiedzialności środowiskowej. Rozmowy podczas UBNS przynoszą już owoce – w postaci wymiany kontaktów i wspólnej realizacji pomysłów, jakie powstały w trakcie sesji warsztatowych, w małopolskich przedsiębiorstwach, uczelniach czy NGOS-ach. Grono ekspertów z różnych dziedzin i sektorów staje się także zapleczem intelektualnym i kompetencyjnym Projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA. Uczestnicy UNBNS zostali zaproszeni m.in. do konsultacji scenariuszy klimatycznych do roku 2030 oraz 2050 oraz założeń do aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach działań C5 oraz E3 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA, dofinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy