Menu Zamknij

Pierwsze spotkanie z Doradcami ds. klimatu i środowiska

Spotkanie online

W dniu 23 lipca 2021 r. poprzez aplikację Webex Meeting, odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego UMWM z doradcami ds. klimatu i środowiska zatrudnionymi w powiatach w ramach realizacji projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Przebieg spotkania:

Spotkanie miało charakter wprowadzający. Sesję poprowadził Kierownik Zespołu Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Spotkanie było okazją do przywitania i przedstawienia zespołu finansowego oraz Centrum Kompetencji.

W kolejnej części pracownik zespołu koordynującego przedstawił wydarzenia zaplanowane na najbliższe miesiące. Kolejne spotkania dla Doradców ds. klimatu i środowiska planowane są na sierpień. Podczas kolejnych spotkań pracownicy Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnią zasady sprawozdawczości pod względem technicznym i finansowym.

Obecnie Doradcy rozpoczeli już Projekt w swoich powiatach poprzez posadzenie symbolicznego #drzewodlaklimatu. Akcja sadzenia dębu, została zainicjowana podczas spotkania inauguracyjnego, kiedy to wszystkie powiaty otrzymały po symbolicznym drzewie. W wyniku której planowane jest posadzenie 20 tysięcy drzew na terenie całego województwa. W akcję włącza się szkoły, nadleśnictwa i Urzędy Gmin a także mieszkańców Małopolski, którzy posadzą drzewa na swoich działkach.

 Na zakończenie, każdy Doradca miał także okazję do przedstawienia się i zadania pytania.

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach działania C.5 (Centrum Kompetencji) projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA “Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy