Menu Zamknij

Pierwszy wykład ekspercki za nami !

Pierwszy z cyklu wykładów eksperckich w zakresie prawnych aspektów dotyczących utworzenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych odbył się w dniu 6 października br. W spotkaniu udział wzięło ponad 130 osób będących przedstawicielami gminnych oraz powiatowych jednostek samorządowych, przedsiębiorstw, a także zatrudnieni w projekcie LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA doradcy ds. klimatu i energii oraz przedstawiciele wielu innych organizacji, będący potencjalnym interesariuszami do założenia klastrów energii i spółdzielni energetycznych.

Prelegentami naszego wykładu byli specjaliści w zakresie aspektów prawnych związanych z energetyką rozproszoną – prawnicy kancelarii prawnej Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy Sp.k.:

  • Jan Sakławski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy Sp.k.
  • Karolina Wcisło-Karczewska, radca prawny
  • Ewa Biniewicz, aplikant radcowski

Wykład ekspercki rozpoczął się od wyjaśnienia podstawowych definicji oraz zasad funkcjonowania spółdzielni energetycznych na rynku energii z uwzględnieniem grupy odbiorców końcowych, podmiotów wytwórczych, OSD oraz sprzedawcy zobowiązanego. Krok po kroku przedstawione zostały etapy prowadzące do założenia spółdzielni energetycznej, w tym statut spółdzielni, rejestracja działalności w KRS oraz wpis do wykazu spółdzielni prowadzony przez KOWR. Prelekcja wzbogacona została o przykłady prawidłowo wypełnionej dokumentacji.

W kolejnej części wykładu omówiona została wewnętrzna organizacja spółdzielni, systemy rozliczeń oraz systemy wsparcia na jakie mogą liczyć podmioty dążące do założenia porozumienia energetycznego. W zakresie wiedzy przekazywanej przez prelegentów nie zabrakło informacji obnośnie barier związanych z założeniem i funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych. Prelegenci przedstawili również projektowane zmiany w przepisach prawa dotyczących spółdzielni energetycznych.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i dyskusja związana z tematyką spółdzielni energetycznych.

Nagrania z spotkania zostały umieszczone na naszym kanale YT:

  • CZĘŚĆ I – wykład merytoryczny
  • CZĘŚC II – sesja Q&A

Prezentacja – Wkład merytoryczny wykładu


Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu wykładów w dniu 13 października br. o godzinie 11:30, który w całości poświęcony zostanie szeroko zakrojonej tematyce KLASTRÓW ENERGII.

Osoby, które pragną wziąć udział w drugim wykładzie eksperckim proszone są o rejestrację:

Cykl wykładów eksperckich poświęconych prawnym aspektom w zakresie klastrów energii i spółdzielni energetycznych jest organizowany w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”.

Podobne wpisy