Menu Zamknij

Podczas I Małopolskiego Dnia dla Klimatu w regionie przybyło 50 hektarów lasu

Chłopiec z sadzonką drzewa

Ponad 24 000 posadzonych drzewek, ok 60 000 uczestników spotkań i lekcji pokazowych oraz ponad 160 000 odbiorców informacji w prasie i Internecie – to efekty akcji I Małopolskie Dni dla Klimatu. Dzięki zaangażowaniu doradców ds. klimatu, pracujących w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii, w 21 z 22 powiatów odbywały się warsztaty, pikniki ekologiczne i zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ich celem było zwrócenie uwagi na problem zmian klimatu oraz sposoby zapobiegania im w życiu codziennym. Zwieńczeniem każdego spotkania było wspólne sadzenie drzew lub rozdawanie sadzonek mieszkańcom.

Wszyscy wiemy, że Małopolanie to ludzie pełni pasji i energii. I tę energię widać było podczas akcji #drzewodlaklimatu. Za szpadel chwycili dorośli i dzieci, starostwie i burmistrzowie, leśnicy, pszczelarze i gospodynie wiejskie. Posadzili drzewka, które odpowiadają powierzchni 50 hektarów lasu. Ale przede wszystkim zwrócili uwagę na fakt, że od naszych obecnych starań i wysiłków zależy to, jaką Małopolskę zostawimy przyszłym pokoleniom

– powiedział Józef Gawron, wicemarszałek regionu.

Klimatyczne atrakcje były bardzo różnorodne i pomysłowe. Nie zabrakło spotkań z leśnikami i ogrodnikami, którzy tłumaczyli rolę drzew i zieleni w łagodzeniu zmian klimatycznych, zwłaszcza obniżaniu temperatury otoczenia, retencji wody i produkcji tlenu. Doradzali też , jakie gatunki drzew będą dobrze rosły w danym otoczeniu i jak należy o nie zadbać. Dzieci uczestniczyły w grach terenowych, przygotowywały pokazy mody ekologicznej, uczyły się oszczędzać wodę i energię oraz segregować śmieci. Konkursy dla młodzieży i dorosłych pozwoliły zwrócić uwagę na skutki zmian klimatu, które już teraz odczuwamy w najbliższym otoczeniu – jak brak śniegu w zimie, powodzie błyskawiczne i podtopienia lokalne, trąby powietrzne oraz upalne, nacechowane suszą lata. W spotkaniach uczestniczyli powiatowi doradcy ds. klimatu  oraz gminny ekodoradcy. Podpowiadali, jakie działania pozwalają powstrzymać te niekorzystne zmiany i wskazywali na możliwości pozyskania dotacji na działania sprzyjające ochronie klimatu z różnych programów rządowych (np. Mój Prąd, Czyste Powietrze) czy regionalnych (Moja Woda, otwarte konkursy ofert). 

Kolejna edycja Małopolskich Dni dla Klimatu już za rok.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy