Menu Zamknij

Podsumowaliśmy I fazę Projektu

Pierwsza faza projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA zakończyła się 30.06.2023, a w dniu 06.09.2023 wszyscy partnerzy projektu mieli okazję spotkać się, aby podsumować to, co w projekcie już udało się zrealizować, a także spojrzeć w przyszłość i porozmawiać o tym, co wydarzy się w trakcie najbliższych dwóch i pół roku.

Spotkanie rozpoczął Pan Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. O tym jaką rolę pełnią projekty zintegrowane opowiedziała Pani Agnieszka Romanowicz, przedstawicielka CINEA. Dziękujemy również pani Zuzannie Zacharewicz za wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej części spotkania, kierownik projektu przedstawił wyniki projektu, a podczas panelów dyskusyjnych rozmawialiśmy między innymi o osiągnięciach i wyzwaniach, z którymi spotykali się beneficjenci projektu w swoich organizacjach oraz o działaniach, które będą realizowane w drugiej fazie.

Doradcy ds. klimatu i środowiska oraz doradca dla biznesu podsumowali dotychczasową współpracę z przedstawicielami administracji, organizacjami pozarządowymi czy przedsiębiorcami, którą budowali na przestrzeni ostatnich lat. Wskazali także na potrzebę wdrażania kwestii klimatycznych do lokalnych polityk i strategii oraz na dalszą potrzebę edukacji społeczeństwa.

Cieszymy się ze wszystkich zrealizowanych zadań w trakcie ostatnich dwóch i pół roku i z ogromną nadzieją czekamy na kolejne zadania w ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Spotkanie zrealizowano w ramach działania C5 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy