Menu Zamknij

Podsumowanie – czerwiec 2024

łąka, niebieskie niebo, napis podsumowanie

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Małopolska aktywnie uczestniczyła w obchodach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2024, który odbył się w dniach 3 do 7 czerwca pod hasłem „W kierunku Europy odpornej na kryzys wodny”. W ramach wydarzeń zorganizowano lekcje online i spotkania edukacyjne we współpracy z Kołem Naukowym Hydrogeologii AGH oraz konferencję „Aqua in Futurum” z udziałem naukowców, samorządowców i praktyków. Głównym tematem była ochrona i zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Wydarzenia edukacyjne odbywały się także w gminach i powiatach w całej Małopolsce

W czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej AGH dla Klimatu i Środowiska, której celem jest przygotowanie założeń i rekomendacji do aktualizacji Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii.  W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz eksperci reprezentujący sektor publiczny i pozarządowy, między innymi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się, pobierając plik:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów,
a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy