Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – czerwiec 2023

Podsumowanie czerwiec 23

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

  • 6 czerwca odbyły się kolejne już zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Były one kontynuacją zeszłorocznej edycji „Ostatni dzwonek dla klimatu” zorganizowanej w ramach obchodów Małopolskiego Zielonego Tygodnia. Prelekcje odbyły się pod hasłem: „Zostań klimatycznym bohaterem”. W zajęciach uczestniczyło ponad 200 uczniów.
  • Ponad 120 osób, przedstawicieli m.in. samorządów i jednostek samorządowych Małopolski, 7 czerwca uczestniczyło w konferencji pn. Instrumenty wsparcia dla budynków sektora publicznego. Podczas spotkania przedstawione zostały koncepcje szkoły i budynku zabytkowego – neutralnych dla klimatu.
  • 13 czerwca przedstawiciele UMWM uczestniczyli w drugim Forum Misji UE – Adaptacja do zmiany klimatu. Przyłączając się do Misji, Małopolska stała się aktywną i celową częścią społeczności UE, mającą możliwość prowadzenia dialogu z innymi regionami i społecznościami, z którymi może budować ścieżki strategii współpracy przy wsparciu KE.
  • 16 czerwca, razem z projektem LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”, przeprowadzone zostały warsztaty dla 50 przedstawicieli młodzieży z Polski i Niemiec. Grupa gościła w Krakowie w ramach międzynarodowego projektu „Czyste powietrze wokół nas”.
  • W czerwcu odbyła się druga część szkolenia z zakresu tworzenia społeczności energetycznych dla małopolskich gmin i powiatów.
  • 21 czerwca podczas warsztatów stacjonarnych w Krakowie przedstawione zostały m.in. podstawy prawne dla tworzenia społeczności energetycznych. 
  • W czerwcu kontynuowany był cykl wydarzeń „Rozgrzewka z Funduszami Europejskimi” organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Podczas lokalnych wydarzeń plenerowych swoje stanowiska prezentowali również doradcy ds. klimatu i środowiska, doradcy ds. biznesu oraz przedstawiciele Centrum Kompetencji UMWM.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy