Menu Zamknij

Podsumowanie działań LIFE EKOMAŁOPOLSKA – luty 2023

luty 2023

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • 8 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dostępne programy oraz otwarte nabory i konkursy w zakresie dofinansowania i realizacji inwestycji środowiskowych.
 • W dniach 9-10 lutego przedstawiciele Projektu LIFE z Małopolski wzięli udział w spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w województwie świętokrzyskim.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W lutym doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali 2 projekty o dofinansowanie do instytucji finansujących na kwotę 450 tys. zł,
 • przygotowali i złożyli 4 wnioski o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych na kwotę ponad 100 tys. zł,
 • zorganizowali 17 spotkań w powiatach oraz 16 spotkań w gminach, w których łącznie wzięło udział blisko 200 osób. Tematyka spotkań dotyczyła przede wszystkim omówienia zakresu przygotowywanych ekspertyz, oszczędności energii oraz omówienia współpracy w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu,
 • zorganizowali 11 spotkań z lokalnymi liderami (tj. dyrektorami szkół i SPZOZ oraz strażakami), w których uczestniczyło 21 osób,
 • zorganizowali 2 spotkania w szkołach/przedszkolach, w którym uczestniczyło 80 uczniów,
 • przekazali 4 zestawy oszczędności energii, tj. świetlówki LED i kosze do segregacji odpadów, 
 • udzielili ponad 900 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, rolnikom i przedsiębiorcom. Porady dotyczyły przede wszystkim aktualnie dostępnych dofinansowań do wymiany kotłów oraz dofinansowań w ramach programów: Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Moja Woda, Agroenergia oraz Moje ciepło,
 • zidentyfikowali 2 budynki użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej,
 • wprowadzili 69 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W lutym doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 10 konsultacji z przedsiębiorcami oraz rolnikami w zakresie m.in.: możliwości uzyskania dofinansowania na instalacje PV, wymiany źródła ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na te inwestycje, dotacji/pożyczek na termomodernizację, zasad rozliczania energii pochodzącej z fotowoltaiki, możliwości połączenia PV z pompą ciepła, czy inwestycji geotermalnej,
 • pracowali nad przygotowaniem bazy danych o instalatorach odnawialnych źródeł energii pn. EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI).

CENTRUM KOMPETENCJI

W lutym w ramach Centrum Kompetencji:

 • 8 lutego odbyło się spotkanie dla doradców ds. klimatu i środowiska z przedstawicielami Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentowane zostały dostępne programy oraz otwarte nabory i konkursy w zakresie dofinansowania i realizacji inwestycji środowiskowych.

W lutym Zespół Zarządzający (ZZ) uczestniczył w 2 spotkaniach z partnerami Projektu: Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W lutym doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • rozdystrybuowali blisko 48 tys. materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły głównie przyczyn i skutków zmiany klimatu, działań adaptacyjnych, czy segregacji odpadów,
 • przygotowali 2 inne projekty materiałów edukacyjno-informacyjnych: 2 filmy edukacyjne dot. nawyków transportowych oraz wpływu klimatu na zdrowie,
 • rozdystrybuowali ponad 2 tys. innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, tj. torby bawełniane, czy pakiety ulotek,
 • udostępnili 18 elektronicznych materiałów edukacyjno–informacyjnych. Materiały dotyczyły aktualnych wydarzeń w Projekcie,
 • przygotowali artykuł w prasie Głos24.pl dot. spotkania doradcy z KGW,
 • udostępnili 9 artykułów w Internecie oraz 44 artykuły/posty w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców i dotarły do ponad 12 tys. odbiorców.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

 • W dniach 9-10 lutego przedstawiciele Projektu LIFE z Małopolski wzięli udział w spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE, które odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach w województwie świętokrzyskim. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat trudności związanych
  z wdrażaniem poszczególnych działań w projektach LIFE. W spotkaniu wzięło udział 18 polskich projektów LIFE.
 • 27 lutego przedstawiciel UMWM uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację projektu RES-SKILL. Podczas spotkania przedstawione zostały cele Projektu oraz ich udział w realizacji europejskiej polityki klimatycznej.  
 • 28 lutego przedstawiciele ZZ uczestniczyli w spotkaniu The EU Three Billion Trees pledge. Małopolska przystąpiła do inicjatywy jesienią 2022 r. deklarując posadzenie 100 tys. drzew do 2030 r. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez akcję #drzewodlaklimatu organizowaną w ramach Małopolskiego Dnia dla Klimatu.

PROMOCJA PROJEKTU

W lutym strona internetowa Projektu (klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez blisko 1000 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, twitter.com/life_malopolska, linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 6 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy