Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – lipiec 2022

obrazek wyróżniający

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

  • W dniach 19–20 lipca przedstawiciele Województwa Małopolskiego, hiszpańskiej  Aragonii oraz czeskiego miasta Uście nad Łabą uczestniczyli w spotkaniu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących transformacji energetycznej ww. regionów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu ExchangeEU.
  • W lipcu zorganizowano 5 wydarzeń związanych z ochroną klimatu, w których uczestniczyło ok. 700 osób.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W lipcu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

  • zorganizowali 22 spotkania z gminami oraz 5 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział prawie 100 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie wspólnie realizowanych wydarzeń w zakresie ochrony klimatu,
  • zorganizowali 2 spotkania z lokalnymi liderami, a uczestniczyło w nich prawie 20 osób,
  • zorganizowali 5 wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły prawie 700 uczestników,
  • udzielili blisko 1000 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, przedsiębiorcom i rolnikom. Porady dotyczyły przede wszystkim dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze, dotacji do instalacji OZE, czy obowiązku składania deklaracji do CEEB,
  • wprowadzili ponad 1300 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W lipcu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

przeprowadzili 13 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: wymiany źródła ciepła, możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego na wymianę źródła ciepła, montażu instalacji PV, zakupu samochodu elektrycznego, wpisu do bazy CEEB oraz wymagań uchwały antysmogowej.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniach 19–20 lipca w Oświęcimiu odbyło się spotkanie w ramach projektu exchangeEU, w którym uczestniczyli przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Aragonii (Hiszpania) oraz Uścia nad Łabą (Czechy). W ciągu dwóch dni dyskusji przedstawiciele Małopolski mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz przyjrzeć dobrym praktykom z przebiegu transformacji z innych regionów górniczych Europy. Podczas spotkania jako dobrą praktykę, przedstawiono działania Projektu. 

PROMOCJA PROJEKTU

W lipcu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 657 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadla-Klimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, https://twitter.com/life_malopolska, https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 10 tys. odbiorców.

Podobne wpisy