Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – październik 2022

podsumowanie

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W dniu 4 października złożony został wniosek na realizację nowego Projektu LIFE pod nazwą: LIFE DREAM CITIES Designing and Realization of Exemplary Adaptation among Medium-size CITIES (Projektowanie i realizacja wzorcowej adaptacji wśród miast średniej wielkości).
 • W dniach 6–7 października zorganizowane zostały warsztaty dotyczące sposobów zminimalizowania kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób.
 • 26 października odbyło się czwarte z serii spotkań Urząd – Biznes – Nauka – Społeczeństwo dla lepszego klimatu, którego tematem przewodnim była gospodarka wodna. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 reprezentantów z poszczególnych sektorów.
 • W październiku doradcy ds. klimatu i środowiska zorganizowali 7 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W październiku doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • podpisali 12 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych,
 • rozliczyli 19 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych o wartości blisko 73 tys. zł,
 • zorganizowali 15 spotkań z gminami oraz 6 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział blisko 1300 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie aktualnie realizowanych wydarzeń w zakresie ochrony klimatu, przedstawienie tematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu oraz zacieśnienie współpracy z gminnymi ekodoradcami,
 • zorganizowali 5 spotkań z lokalnymi liderami (m.in. z kołami gospodyń wiejskich, dyrektorami szkół i MOK), uczestniczyło w nich 26 osób,
 • zorganizowali 6 wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły blisko 1,4 tys. uczestników,
 • zorganizowali 3 spotkania w szkołach, w których uczestniczyło ponad 100 osób,
 • przekazali 6 zestawów oszczędności energii i ochrony klimatu,
 • wzięli udział w 2 wydarzeniach związanych z ochroną klimatu, w którym uczestniczyło 50 osób,
 • przygotowali 4 ekspertyzy: bilans emisji gazów cieplarnianych z powiatu brzeskiego, analiza zasobów odnawialnych źródeł energii w powiecie brzeskim, plan wdrożenia elektromobilności w powiecie brzeskim, oraz działania adaptacyjne do zmian klimatu w powiecie brzeskim. Przygotowane ekspertyzy zostaną włączone do POŚ,
 • zweryfikowali 4 dokumenty strategiczne w zakresie przygotowania MPA, POŚ oraz Strategii Rozwoju Powiatu,
 • udzielili ponad 1100 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych i przedsiębiorcom. Porady dotyczyły przede wszystkim zmian w uchwale antysmogowej, aktualnie dostępnych dofinansowań do instalacji OZE, obowiązku składania deklaracji do CEEB, czy sposobów oszczędzania energii,
 • wprowadzili 380 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W październiku doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 7 konsultacji z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV, wymiany źródła ciepła na pompę ciepła oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, poprawienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz sposobów oszczędzania energii elektrycznej.

CENTRUM KOMPETENCJI

6 i 7 października odbyły się 2-dniowe warsztaty dotyczące sposobów zminimalizowania kosztów zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Ich uczestnicy – (ponad 60 osób) przedstawiciele sektora publicznego, w tym domów pomocy społecznej, bibliotek, ośrodków sportowych, urzędów miast i gmin, starostw powiatowych – poznali m.in. zasady czytania faktur oraz doboru taryf ciepła i energii elektrycznej, dopasowanych do faktycznego zużycia danej jednostki.

18 października w Kętach odbyło się kolejne spotkanie w ramach współpracy podjętej z Gminami Małopolski Zachodniej przy realizacji projektu Zielona Oaza Innowacji. Celem spotkania było podsumowanie spotkań indywidualnych w poszczególnych gminach. Projekt będzie ubiegał się o wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

26 października odbyło się czwarte z serii spotkań Urząd – Biznes – Nauka – Społeczeństwo dla lepszego klimatu, którego tematem przewodnim była gospodarka wodna. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób.

Na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Projektu ukazały się 3 rozmowy z ekspertami z cyklu „Trzy pytania o klimat”. Poruszone zostały tematy dotyczące adaptacji miast do zmian klimatu, roli przydomowej zieleni oraz gospodarki wodnej.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W październiku doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali 7 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób,
 • rozdystrybuowali blisko 26 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły: przyczyn, skutków i adaptacji do zmian klimatu oraz efektów realizacji działań w poszczególnych powiatach i miastach,
 • rozdystrybuowali ponad 7500 innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym sadzonki drzew, szklane butelki na wodę, czy torby bawełniane,
 • przygotowali i udostępnili 2 własne materiały elektroniczne o tematyce związanej z aktualnymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi w powiecie,
 • przygotowali 1 artykuł w Brzeskim Magazynie Informacyjnym nt. aktualnych działań w Projekcie,
 • udostępnili 34 artykuły w Internecie oraz 53 artykuły/posty w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do blisko 109 tys. odbiorców,
 • przeprowadzili 4 audycje w lokalnych rozgłośniach radiowych. Audycje dotyczyły trwających w powiecie kampanii informacyjno-edukacyjnych.

W październiku rozpoczęły się badania fokusowe, które posłużą do przygotowania ekoporadników dla różnych grup społeczeństwa. W badaniach wzięli udział dyrektorzy szkół i nauczyciele oraz zarządcy budynków wielorodzinnych.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

W dniu 3 października przedstawiciele ZZ przedstawili efekty realizacji Projektu oraz podzielili się swoim doświadczeniem z procesu aplikacyjnego z województwem podkarpackim.

W dniach 10-13 października przedstawiciele Projektów LIFE EKOMAŁOPOLSKA oraz LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” reprezentowali Małopolskę podczas 20. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. To największe doroczne wydarzenie poświęcone polityce regionalnej, w którym udział biorą tysiące uczestników z całej UE. Tematyka tegorocznej edycji obejmowała m.in. transformację ekologiczną i cyfrową.

PROMOCJA PROJEKTU

W październiku strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 638 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadla-Klimatu/, https://www.instagram.com/ekomalo-polska_dla_klimatu/, https://twit-ter.com/life_malopolska, https://www.linke-din.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 70 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy