Menu Zamknij

Podsumowanie LIFE EKOMAŁOPOLSKA – sierpień 2022

Podsumowanie sierpień 2022

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 • W dniach 29-30 sierpnia odbyło się dwudniowe szkolenie dla doradców ds. klimatu i środowiska, doradców ds. biznesu oraz Zespołu Zarządzającego. Podczas warsztatów doradcy podsumowali plusy i minusy swojej działalności, wymienili się dobrymi praktykami i wzięli udział w szkoleniu z komunikacji społecznej.
 • W sierpniu doradcy ds. klimatu i środowiska zorganizowali 7 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 27 tys. osób.

SYSTEM DORADCÓW DS. KLIMATU I ŚRODOWISKA

W sierpniu doradcy ds. klimatu i środowiska zatrudnieni w 21 małopolskich powiatach:

 • przygotowali i złożyli 1 wniosek o dofinansowanie dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych na kwotę 9 tys. zł,
 • podpisali 9 umów o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych,
 • rozliczyli 4 umowy o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych o wartości blisko 18 tys. zł,
 • zorganizowali 10 spotkań z gminami oraz 7 spotkań w powiatach, w których łącznie wzięło udział blisko 200 osób. Celem spotkań było przede wszystkim omówienie aktualnie realizowanych wydarzeń w zakresie ochrony klimatu, przedstawienie tematyki związanej z adaptacją do zmian klimatu, czy kwestii związanych z uchwałą antysmogową,
 • zorganizowali 2 spotkania z lokalnymi liderami,
 • zorganizowali 7 wydarzeń związanych z ochroną klimatu. Łącznie wydarzenia przyciągnęły blisko 4,5 tys. uczestników,
 • przygotowali ekspertyzę nt. „Analiza przewietrzania Kotliny Nowotarskiej w kontekście zmian klimatu”,
 • zweryfikowali dokumenty strategiczne w zakresie przygotowania MPA i RPDKiE,  
 • udzielili ponad 1700 porad, głównie właścicielom budynków jedno- lub wielorodzinnych, przedsiębiorcom oraz rolnikom. Porady dotyczyły przede wszystkim aktualnie dostępnych dofinansowań w ramach programu „Czyste Powietrze”, dotacji do instalacji OZE, czy obowiązku składania deklaracji do CEEB,
 • wprowadzili 3400 źródeł ogrzewania i/lub instalacji odnawialnych źródeł energii do CEEB.

W sierpniu doradcy dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości:

 • przeprowadzili 4 konsultacje z przedsiębiorcami w zakresie: możliwości uzyskania dofinansowania na instalację PV i wymianę źródła ciepła, oraz możliwości uzyskania dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku przedsiębiorstwa, montaż pompy ciepła oraz instalacji PV.  

CENTRUM KOMPETENCJI

W dniach 29-30 sierpnia odbyło się dwudniowe szkolenie dla doradców ds. klimatu i środowiska, doradców ds. biznesu oraz Zespołu Zarządzającego. W trakcie pierwszego dnia spotkania rozpoczęte zostały rozmowy nt. działań planowanych do realizacji w II fazie Projektu. Doradcy podsumowali plusy i minusy swojej działalności, wymienili się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie realizacji działań Projektu. W drugim dniu spotkania przeprowadzone zostało szkolenie dotyczące skutecznej komunikacji społecznej.

LOKALNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

W sierpniu doradcy ds. klimatu i środowiska:

 • zorganizowali 7 lokalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, które przyciągnęły ponad 27 tys. osób,
 • przygotowali 4 własne projekty materiałów edukacyjno-informacyjnych. Tematyka kampanii skupiła się w tym miesiącu głównie na oszczędzaniu wody,
 • rozdystrybuowali blisko 73 tys. materiałów edukacyjno-informacyjnych. Materiały dotyczyły przede wszystkim przyczyn, skutków i adaptacji do zmian klimatu oraz aktualnie realizowanych działaniach w poszczególnych powiatach,  
 • rozdystrybuowali ponad 2800 innych materiałów edukacyjno-informacyjnych, w tym żarówki LED, butelki filtrujące wodę, gry edukacyjne i inne,
 • udostępnili 17 materiałów elektronicznych w zakresie ochrony klimatu,
 • udostępnili 3 artykuły w Internecie oraz 21 artykułów/postów w mediach społecznościowych. Artykuły związane były głównie z aktualnymi działaniami doradców ds. klimatu i środowiska i dotarły do prawie 8 tys. odbiorców.

W sierpniu podpisano 1 umowę dotacyjną dla organizacji pozarządowych na działania związane z ograniczeniem oraz adaptacją do zmian klimatu. Organizacje zostały wybrane w ramach Otwartego Konkursu Ofert Województwa Małopolskiego.

TWORZENIE SIECI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

24 sierpnia przedstawiciele ZZ uczestniczyli w spotkaniu z delegacją z województwa wielkopolskiego. Małopolska podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji Projektów LIFE.

PROMOCJA PROJEKTU

W sierpniu strona internetowa Projektu (https://www.klimat.ekomalopolska.pl/) została wyświetlona przez 834 odbiorców; opublikowane w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/EkoMalopolskadlaKlimatu/, https://www.instagram.com/ekomalopolska_dla_klimatu/, https://twitter.com/life_malopolska, https://www.linkedin.com/showcase/ekoma%C5%82opolska-dla-klimatu/) materiały i posty nt. działań Projektu dotarły do blisko 10 tys. odbiorców.

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy