Menu Zamknij

Podsumowanie – luty 2024

podsumowanie lutego 2024

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W dniach 5 i 6 lutego odbyły się kolejne warsztaty organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Szkolenia są okazją dla doradców ds. klimatu i środowiska do poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności.

9 lutego w Urzędzie Marszałkowskim miał miejsce dziecięcy Sejmik EkoMałopolska. Spotkanie z młodzieżą z SP nr 2 w Bochni odbyło się pod hasłem „Włącz EKOmyślenie!” Podczas spotkania poruszone zostały takie tematy, jak: oszczędność wody i energii, segregacja odpadów i ich recykling oraz dobre nawyki konsumenckie. Spotkanie pokazało, że nie są to tematy obce wśród najmłodszych mieszkańców Małopolski.  

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie dotyczące skutecznej komunikacji problemu zmiany klimatu. Podczas warsztatów rozmawialiśmy m.in. o tym, jak komunikować o globalnym ociepleniu, skutkach zmiany klimatu, oraz jak zachęcać mieszkańców Małopolski do podejmowania kompleksowych działań.

W lutym doradcy ds. klimatu i środowiska przygotowali i złożyli 13 wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców lub podmiotów gospodarczych oraz pomagali w przygotowaniu dwóch projektów na łączną kwotę prawie 900 tys. zł.  Ponadto zorganizowali 2 wydarzenia edukacyjne, w których udział wzięło około 500 osób, udzielili prawie tysiąc porad mieszkańcom i zorganizowali 6 spotkań, w których uczestniczyło 60 przedstawicieli administracji.

Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się, pobierając plik:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”
(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy