Menu Zamknij

Podsumowanie – kwiecień 2024

pole rzepaku z napisem "podsumowanie kwiecień 2024"

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

4 kwietnia piknikiem w Lisiej Górze i posadzeniem 500 drzew zainaugurowano jedną z największych akcji realizowanych w projekcie: III Małopolski Dzień dla Klimatu. Ekopikniki, spotkania, spektakle i konkursy odbywały się w całej Małopolsce od marca do kwietnia. Finalnie we wszystkich zorganizowanych w ramach III MDdK wydarzeniach wzięło udział blisko 70 000 mieszkańców oraz posadzono wspólnie ponad 30 000 drzew.

16 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach MIP4Adapt. To nowy projekt pomocy technicznej, który udało się pozyskać Małopolsce. Merytoryczne wsparcie ekspertów Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych będzie szansą, aby sprawnie przygotować Analizę Ryzyka Klimatycznego, a w przyszłości Regionalną Strategię Adaptacji Małopolski do skutków zmiany klimatu.

30 kwietnia została podjęta decyzja o przekazaniu 39 kamer termowizyjnych dla partnerów projektu. Każdy parter otrzyma także licencję do oprogramowania do analizy zdjęć. Dodatkowo pracownicy Starostw Powiatowych będą mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu z obsługi urządzenia.

Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się, pobierając plik:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy