Menu Zamknij

Podsumowanie – marzec 2024

podsumowanie_krokusy na łąc

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W marcu rozpoczęła się akcja III Małopolski Dzień dla Klimatu. Kampanię zakończono w powiatach myślenickim i dąbrowskim. W obu powiatach w wydarzeniach związanych z MDK udział wzięło około 1,5 tys. osób. Działania i wydarzenia w ramach kampanii realizowane będą również w kwietniu 2024.

W dniu 13 marca doradcy ds. klimatu i środowiska, uczestniczyli w warsztatach, które pozwolą doprecyzować realne potrzeby powiatów oraz określić kompleksowy plan działań do 2030 roku. Warsztaty były pierwszym krokiem przy opracowywaniu Koncepcji Powiatowego Planu Klimatyczno-Energetycznego.

22 marca zespół LIFE włączył się w akcję „Posprzątaj z nami Małopolskę”. Na klimatycznym stoisku w Tuchowie mieszkańcy gminy mieli możliwość rozmowy na temat zmiany klimatu oraz wzięcie udziału w ekologicznym quizie. 

Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się, pobierając plik:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy