Menu Zamknij

Podsumowanie – styczeń 2024

Podsumowanie - styczeń 2024

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

W dniu 8 stycznia Kierownik projektu uczestniczył w kolejnym spotkaniu projektu CapaCITIES. Jednym z celów spotkania było zebranie propozycji i postulatów (od Grupy Roboczej Miast oraz od Grupy Roboczej Regionów) do Planu Implementacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030. Województwo włącza się w relację projektu z głosem doradczym.

11 stycznia zespół projektowy uczestniczył w Dniu Informacyjnym LIFE zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały działania i efekty Projektu, a Małopolska za realizację projektów LIFE została nagrodzona tytułem „Samorządu najbardziej efektywne wykorzystującego środki z Programu LIFE”.

Doradcy ds. klimatu i środowiska uczestniczyli w przygotowaniu 3 projektów o dofinansowanie wpowiecie krakowskim – Projekt „powiat bez smogu” oraz w powiecie myślenickim – projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski. Sumarycznie projekty opiewają na kwotę ponad 5 mln złotych.

W styczniu odbyły się spotkania z Europejskim Centrum Czystego Powietrza, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości
i Województwem Śląskim, których celem było omówienia działań projektu zaplanowanych na 2024.

Z pełnym podsumowaniem można zapoznać się, pobierając plik:

Dokument powstał jako realizacja działania F1 projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”
(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Podsumowanie przedstawia wyłącznie poglądy autorów, a Komisja Europejska i NFOŚiGW nie ponoszą odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Podobne wpisy