Menu Zamknij

Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA na Samorządowym Kongresie Finansowym

LIFE EKOMALOPOLSKA na Samorządowym Kongresie Finansowym

W dniu 30 czerwca 2021 cele i zaplanowane działania Projektu LIFEIP EKOMAŁOPOLSKA zostały przedstawione na I Samorządowym Kongresie Finansowym. Spotkanie w formule hybrydowej odbyło się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

W trakcie debaty rozmawiano o procesie aplikacji o środki z Programu LIFE, korzyściach dla mieszkańców Małopolski z realizacji Projektu oraz środkach pozyskiwanych na działania komplementarne, przekładających się na realne inwestycje. Przestawiono również sylwetkę doradcy ds. klimatu i środowiska oraz jego współpracę z Ekodoradcami zatrudnionymi w małopolskich gminach.

Materiał ze spotkania dostępny jest na stronie SKF.

Stworzenie platformy do dzielenia się doświadczeniami z interesariuszami i nawiązywania kontaktów z innymi projektami jest częścią zadania E3 projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa małopolskiego”, finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Podobne wpisy