Menu Zamknij

REPowerEU – plan na rzecz klimatu i energii

Duża sala konferencyjna

Na zaproszenie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz Turboden SpA i Confindustria Brescia, w dniach 14-15 maja uczestniczyliśmy w spotkaniu platformy LIFE pn. “REPowerEU plan: Focus on heating and cooling”. Spotkanie Platformy zgromadziło projekty LIFE, Horyzontu Europa i Funduszu Innowacji, a także przedstawicieli społeczności przemysłowej, tworząc forum szerokiej wymiany doświadczeń pomiędzy beneficjentami i uczestnikami.

Pierwszy dzień spotkania dotyczył przeglądu planu #REPowerUE oraz polityki UE w zakresie energii i klimatu.

REPowerEU to plan Komisji Europejskiej mający na celu oszczędzanie energii, produkcję czystej energii i dywersyfikację dostaw energii, którego konkretnym celem jest położenie kresu naszej zależności od importu rosyjskich paliw kopalnych. Plan jest wspierany ważnymi środkami finansowymi i prawnymi, które mają ułatwić odejście od ropy i gazu oraz utworzenie nowego systemu energetycznego niezbędnego do jego utrzymania. W tym kontekście spotkanie platformy LIFE z REPowerEU miało na celu rzucenie światła na to, w jaki sposób różne środki, w tym bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej energii, mogą przyczynić się do osiągnięcia celów REPowerEU.

Podczas pierwszego dnia spotkania przedstawionych zostało kilka sztandarowych projektów skupiających się na najlepszych praktykach, rozwiązaniach demonstracyjnych i innowacyjnych, a także wyciągniętych wnioskach. To m.in: REDI4HEAT (LIFE CET), LIFE Street HP Reno (LIFE CET), DecarbCityPipes2050 (H2020), LIFE4HeatRecovery (LIFE CCM) oraz EAVOR-LOOP (Innovation Fund).

Drugi dzień spotkania poświęcony został wizycie w zakładzie HEATLEAP i obserwacji wyników projektu. Celem projektu jest zademonstrowanie innowacji w zakresie odzyskiwania ciepła odpadowego i energii z procesu redukcji ciśnienia gazu w celu dalszego zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji i rachunków za energię. W ten sposób wzrasta konkurencyjność sektora przemysłowego i użyteczności publicznej.

W spotkaniu uczestniczono w ramach działania E3 projektu LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne wpisy